Lescol Depot «Novartis» depottabletter 80 mg

Lescol Depot «Novartis»

Merking 1:N<sup>V</sup>R
Merking 2:LE
Form:Rund
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):10.0×10.0 mm
Offisiell farge:Gul
Farge:Lysegul
Informasjon fra legemiddelfirma:Gul, rund tablett, svakt bikonveks, merket "LE" på den ene siden og "NVR" på den andre siden.
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.