N06B X03_1 Piracetam

Refusjonsberettiget bruk:

Symptomatisk behandling av kortikal myoklonus.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
N08Myoklonus-
ICDVilkår nr
G25.3Myoklonus-
Vilkår:
Ingen spesifisert.