L02B G03_1 Anastrozol

Refusjonsberettiget bruk:

Adjuvant behandling hos postmenopausale kvinner med hormonreseptorpositiv tidlig invasiv brystkreft. Behandling av avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
X76Ondartet svulst bryst (K)9
ICDVilkårnr.
C50Ondartet svulst i bryst9
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.