J01G B03_1 Gentamicin - Injeksjonsvæske

Refusjonsberettiget bruk:

Kronisk osteomyelitt. Behandling av revmatisk feber, endokarditt, myokarditt, perikarditt, pankarditt eller septikemi. Infeksjoner ved immunsvikt. Palliativ behandling i livets sluttfase. Fortrinnsvis etter resistensbestemmelse og kun når andre, mindre toksiske midler ikke er effektive.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
B99Immunsvikt INA31, 136
K70Infeksjon hjerte-karsystemet136
K71Reumatisk feber/hjertesykdom136
L70Osteomyelitt kronisk136
ICDVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel31, 136
D81Kombinert immunsvikt31, 136
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter31, 136
D83Vanlig variabel immunsvikt31, 136
D84Annen immunsvikt31, 136
I00Giktfeber uten opplysning om hjertesykdom136
I01Giktfeber med hjertesykdom136
I09Andre reumatiske hjertesykdommer136
I30Akutt perikarditt136
I33Akutt og subakutt ikke-reumatisk endokarditt136
I38Endokarditt, uspesifisert klaff136
I40Akutt myokarditt136
M86Osteomyelitt136
Vilkår:
31

Behandlingen skal være instituert ved infeksjonsmedisinsk, onkologisk eller revmatologisk sykehusavdeling, eller poliklinikk, eller av spesialist i vedkommende spesialitet. Legen kan rekvirere legemidlet til seg selv på blå resept.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.