C10A A04_1 Fluvastatin

Refusjonsberettiget bruk:

Hyperlipoproteinemi eller aterosklerotisk hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina pectoris) når kost- og livsstilsendringer ikke gir tilstrekkelig risikoreduksjon.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-26Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)-
-27Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon)-
-51Organtransplantasjon136
ICDVilkår nr
-26Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)-
-27Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon)-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.