Bio-C-Vitamin

Pharma Nord

C-vitaminpreparat.

ATC-nr.: A11G A01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A11G A01
Askorbinsyre (vitamin C)
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.03.2019) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A11G A01
Askorbinsyre (vitamin C)
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.03.2019) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 750 mg: Hver tablett inneh.: Kalsiumaskorbat 907 mg tilsv. askorbinsyre 750 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av påvist C-vitaminmangel.

Dosering

Voksne, inkl. barn og ungdom >12 år: 1 tablett daglig, eller 1 tablett hver andre eller tredje dag, etter behov.
Barn <12 år: Ikke anbefalt pga. utilstrekkelige data vedrørende sikkerhet.
Administrering: Tas oralt.

Kontraindikasjoner

Vitamin C øker opptaket av visse former for jern og bør ikke anvendes av personer med jernakkumuleringssykdom. Bør ikke brukes av personer med tendens til nyresten, med nedsatt nyrefunksjon eller glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A11G A01
Vitamin C kan forsterke effekten av deferoksamin og gi økt jernutskillelse. Større doser vitamin C kan påvirke antikoagulasjonsbehandling.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan anvendes under graviditet.
Amming: Det er en naturlig grense for mengde vitamin C som går over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Vitamin C

Bivirkninger

Ved inntak av store doser (>1 g) kan kjemisk indusert blæreirritasjon og diaré forekomme. Store doser kan hos enkelte medføre risiko for økt oksalatinnhold i urinen med en mulig risiko for stendannelse i urinveiene.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: A11G A01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virkningsmekanismer er ikke fullstendig klarlagt, men det er kjent at vitamin C er en viktig antioksidant som inngår i cellulære redokssystemer. Vitamin C er spesielt viktig for kollagensyntesen.
Absorpsjon: Biotilgjengeligheten er 80-90% ved doser på ca. 100 mg. Kinetikken er ikke-lineær og biotilgjengeligheten er lavere ved større doser.
Fordeling: I vannfasen. Høyeste konsentrasjon finnes i kjertelvev, særlig binyre og hypofyse.
Metabolisme: Omdannes delvis til bl.a. oksalat.
Utskillelse: Renalt. Ved mettede depoter, dvs. plasmakonsentrasjon >15 mg/liter, utskilles overskudd umetabolisert.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares <25°C.

Sist endret: 12.10.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.04.2015


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Bio-C-Vitamin, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
750 mg60 stk. (blister)
009730
SPC_ICON-
-
*F
120 stk. (blister)
166579
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.