ATC-register

JANTIINFEKTIVER TIL SYSTEMISK BRUK
J01Antibakterielle midler til systemisk bruk
J01ESulfonamider og trimetoprim
J01E ATrimetoprim og derivater
J01E A01Trimetoprim
Trimetoprim Orion mikst., tabl.
J01E EKombinasjoner av sulfonamider og trimetoprim, inkl. derivater
J01E E01Sulfametoksazol og trimetoprim
Bactrim Eumedica Pharmaceuticals mikst., tabl.