ATC-register

HHORMONER TIL SYSTEMISK BRUK, UNNTATT KJØNNSHORMONER OG INSULINER
H05Kalsium homøostase
H05AParathyreoideahormoner og analoger
H05A AParathyreoideahormoner og analoger
H05A A02Teriparatid
Forsteo Lilly inj.
Terrosa Gedeon Richter inj.
H05A A03Parathyreoideahormon
Natpar Shire pulv. og væske til inj.