Veterinærvarsler fra Statens legemiddelverk


Oppdatert fra Legemiddelverket: 31.10.2020, kl. 05:40

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Mangel på Perlutex vet. tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.03.2019

Det er mangel på Perlutex vet. tabletter til uviss tid. Dyreeiere av hunder eller katter som bruker Perlutex vet. 5 mg bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med medroksyprogesteronacetat 5 mg eller 10 mg tabletter på apoteket. Veterinæren må informere dyreeier om hvordan det alternative legemidlet skal benyttes. Veterinærer trenger ikke søke godkjenningsfritak for utenlandske pakninger.

Lenke til SLV

Perlutex vet. «Dechra Veterinary Products A/S»