Humle (Humulus lupulus)

Toksisitet: Inntak av både planten og planterester benyttet til ølbrygging gir risiko for forgiftning. Noen raser (greyhound, labrador retriever, st. bernhard, pointer, doberman, border collie, engelsk springer spaniel, huskie-typer) er angitt som mer sensitive for forgiftning.

Klinikk: Hund: Symptomer oftest 1-8 timer etter inntak. Uro, magesmerter, oppkast, takykardi, takypné er tidlige kliniske tegn. Ved moderat til alvorlig forgiftning alvorlig hypertermi, sterkt røde slimhinner, myoglobinuri, metabolsk acidose, kramper, apné. Dødsfall kan inntreffe 3-12 timer etter første kliniske tegn.

Behandling: Hund: Tidlig og aggressiv behandling er viktig. Brekkmiddel og engangsdose kull er anbefalt. Væskebehandling. Aggressiv nedkjøling. Kramper/eksitasjon kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.