Xylitol

Toksisitet: Beregnet mengde xylitol/bit tyggegummi om ikke spesifisert: 1 g xylitol/bit om xylitol er angitt som første stoff i innholdsdeklarasjonen. 0,3 g xylitol/bit om xylitol står lengre ned i innholdsdeklarasjonen. Forgiftning hos andre arter enn hund er ikke sett. Hund: <0,1 g/kg forventes ingen til lette symptomer. >0,1 g/kg ga hypoglykemi. >0,5 g/kg ga alvorlig forgiftning med risiko for leverskade. Andre søtningsstoffer (maltitol, sorbitol, sukralose, sakkarin) har ikke gitt forgiftning hos hund.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 10-60 minutter etter inntak, men kan være forsinket i opptil 12 timer etter inntak, spesielt ved inntak av tyggegummi. Oppkast er vanligvis første kliniske tegn. Hypoglykemi, letargi, diaré, ataksi, lett forøkede leverenzymer forekommer. Ved alvorlig forgiftning, kollaps, koagulopatier, kramper. Akutt hepatisk nekrose kan forekomme i sjeldne tilfeller med eller uten forutgående hypoglykemi fra 9-72 timer etter inntak.

Behandling: Ved inntak <0,1 g xylitol/kg: Ventrikkeltømming og kull er ikke indisert. Hunden kan observeres hjemme. Små, hyppige måltider i 8-12 timer etter inntak. Ved inntak >0,1 g xylitol/kg: Brekkmiddel hvis indisert kun hos asymptomatiske dyr. Kull er ikke anbefalt. Asymptomatiske dyr bør få små, hyppige måltider i 8-12 timer etter inntak. Monitorer blodglukose hver 2. time i 12 timer. Ved normale glukoseverdier kan behandlingen seponeres etter 24 timer. Ved hypoglykemi gis 1-2 ml/kg 20% glukose bolus i.v., deretter infusjon med 5% glukose til glukoseverdiene er normalisert. Behandling kan være nødvendig i 12-24 timer. Monitorer leververdier og elektrolytter hver 6-24 time. Leververdier kan stige 6-12 timer etter inntak. Ved lever- og koagulasjonsavvik monitorer verdiene hvert døgn i 3 døgn etter inntak. Ved store inntak (>0,5 g/kg) vurder leverbeskyttende behandling (acetylcystein (se Paracetamol QN02B E01 for dosering), silibinin (Legalon, søknad om godkjenningsfritak. Forsøksvis 20-50 mg/kg i.v. over en time.). Symptomatisk behandling.