Stearinlys

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Vurder fremmedlegeme problematikk.

Klinikk: Ev. lette GI-symptomer.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull er ikke indisert. Ev. symptomatisk behandling.