Teobromin

Toksisitet: Omtrentlig mengde teobromin/g norsk sjokolade: Melkesjokolade: 1,2 mg/g. Mørk sjokolade: 5-8 mg/g. Mørk, usøtet sjokolade: 14-16 mg/g. Kakaopulver: 12 mg/g. Kakaobark: 2-30 mg/g. Hund: Individuelle variasjoner. <15 mg/kg forventes ingen til lette symptomer. 20 mg/kg ga lett forgiftning. 40 mg/kg ga moderat til alvorlig forgiftning. 50-60 mg/kg ga alvorlig forgiftning. 80-300 mg/kg har gitt dødsfall. Katt: Tilsvarende toksiske doser som hund kan benyttes.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 2-4 timer etter inntak, men kan forekomme opptil 12 timer etter inntak. Oppkast, uro/hyperaktivitet, takypné er tidlige kliniske tegn. Diaré, polyuri, polydipsi, ataksi, skjelvinger, takykardi er vanlig. Ved alvorlig forgiftning hypertensjon, hypertermi, arytmier, kramper, koma. Pankreatitt kan forekomme 24-72 timer etter inntak. Symptomfrihet vanligvis innen 12-72 timer etter inntak.

Behandling: Behandling anbefalt ved inntak >20 mg/kg. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Gjentatt kulldosering (hver 4-6. time i 24 timer) har god effekt. Hos symptomatiske dyr væskebehandling, monitorer hjerte, temperatur og CNS. CNS-symptomer kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.