Silikagel (tørremiddel)

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes ikke.

Klinikk: Ev. lette GI-symptomer.

Behandling: Behandling er ikke indisert.