Rosiner

Toksisitet: 10 rosiner veier ca. 4,8 g.
Hund: Det er ikke kjent hvorfor noen hunder utvikler symptomer og andre ikke. Kliniske tegn er trolig ikke doserelatert, men har muligens ideosynkratisk årsak. Alle inntak bør behandles som potensielt alvorlige. Laveste mengde rosiner som har gitt nyresvikt er 2,8 g/kg.
Katt: 2 tilfeller av akutt nyresvikt er sett etter inntak av rosiner.

Klinikk: Potensielt nefrotoksisk for hund. Oppkast er første kliniske tegn, vanligvis 2-24 timer etter inntak. Anoreksi, diaré (blodig), magesmerter, letargi de neste 12-24 timer. Utvikling til akutt nyresvikt med dehydrering, oliguri eller anuri 24 timer til få dager etter inntak.

Behandling: Brekkmiddel kan vurderes inntil 6 timer etter inntak. Engangsdose kull kan gis inntil 24 timer etter inntak. Væskebehandling i 48-72 timer etter inntak. Hos symptomatiske dyr monitorer nyreverdier minst hver 24. time i opptil 72 timer etter inntak. Ved anuri kan hemodialyse vurderes, men prognosen er dårlig.