Propylenglykol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: LD50: 9 ml/kg per os. Katt: Trolig mer sensitive.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis raskt etter inntak. CNS-depresjon, forvirring, ataksi er vanlig. GI-symptomer (kvalme, oppkast), hypotermi, skjelvinger (katt), metabolsk acidose.

Behandling: Ventrikkeltømming er sjelden aktuelt pga. raskt innsettende effekt. Kull har ikke effekt. Væskebehandling ved behov. Symptomatisk behandling.