Planter, generelt

Toksisitet: Se spesifikke planter under Planteforgiftninger -Toksisitet, klinikk og behandling.

Klinikk: Plantemateriale er tungtfordøyelig. Store inntak av selv ikke-toksiske planter kan gi lette GI-symptomer.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull vurderes etter vanlige retningslinjer.