Paintballkuler

Toksisitet: Forgiftning er resultat av væske og elektrolyttforstyrrelser pga. de osmotisk aktive stoffene brukt i kulene. Hund: 1-2 kuler til 7 kg hund ga ingen symptomer i 2 kasus. 1 kule ga til 20-26 kg hund ga lett forgiftning i 2 kasus. 3-4 kuler til 9 kg hund ga lett forgiftning i ett kasus. 5-10 kuler til 30 kg hund ga lett forgiftning i ett kasus. 15 kuler til 41 kg hund ga lett forgiftning i ett kasus.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 1 time etter inntak. Oppkast, ataksi, diaré og skjelvinger er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning, takykardi, svakhet, hyperaktivitet, hypertermi, blindhet, kramper. Symptomfrihet vanligvis innen 24 timer.

Behandling: Brekkmiddel hvis indisert kun hos asymptomatiske dyr og svært tidlig i forløpet (<1 time). Kull er kontraindisert. Observasjon i 2-4 timer etter inntak. Ved moderat til alvorlig forgiftning monitorer elektrolytter (hver 2.-4. time) og syrebase-status. Hypernatremi er vanlig og behandles aggressivt. Væskebehandling. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.