Padder (Bufo bufo)

Toksisitet: Peroral eksponering gir vanligvis kun lokale symptomer.

Klinikk: Peroral eksponering: Symptomer vanligvis innen 1 time etter inntak. Kraftig hypersalivasjon, skumming, oppkast, hyperemisk slimhinne er vanlig. I sjeldne tilfeller diaré, ataksi, skjelvinger, hypertermi, muskelstivhet, takypné, takykardi/bradykardi, kollaps. Ved alvorlig forgiftning, kramper, koma, arytmier.

Behandling: Skyll munnen med vann 2-3 ganger over 5-10 minutter. Unngå at vannet svelges. Observeres hjemme i 2 timer. Ved kraftige symptomer til veterinær for ev. symptomatisk behandling.