Batterier


Mini-/knappcellebatterier

Toksisitet: Inneholder alkalier (og ev. metallforbindelser f.eks. litium eller kvikksølv). Toksisitet fra miniatyrbatterier kan skyldes lekkasje av innhold, strøm gjennom vev og/eller blokkering som fremmedlegeme.

Klinikk: De fleste inntak forløper ukomplisert med passering gjennom gastrointestinaltraktus innen 24-51 timer uten symptomer. Tegn på at batteriet sitter fast eller har lekket, kommer vanligvis innen 2-12 timer etter inntak, men kan være forsinket. Hypersalivasjon, slimhinneskader, svelgbesvær, hypertermi, oppkast, anoreksi, smerter, melena, takypné.

Behandling: Ventrikkeltømming eller kull er ikke anbefalt. Skyll munnen med lunkent vann gjentatte ganger. Røntgen for å bekrefte inntak og beliggenheten. Lokalisasjon i øsofagus medfører fare for moderat til alvorlig forgiftning og rask fjerning er viktig. Ved lokalisasjon i tarmen kan avføringsmiddel gis for å påskynde passasjen. Miniatyrbatterier som ikke har kommet ut spontant innen 48 timer eller ved symptomer, vurderes fjernet med endoskop eller operasjon. Symptomatisk behandling.