Lysstav

Toksisitet: Inneholder vanligvis dibutylftalat. Lav akutt toksisitet.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen få minutter etter inntak. Katt: Kraftig hypersalivasjon, lokal irritasjon, hyperaktivitet, aggresjon, oppkast. Symptomfrihet vanligvis innen minutter til få timer. Hunder får mildere symptomer.

Behandling: Peroral eksponering: Ventrikkeltømming og kull er ikke indisert. Gi drikke eller flytende fôr. Behandling hos veterinær sjelden indisert. Hudeksponering: Vask med mildt håndsåpemiddel. Unngå peroral eksponering.