Karbonmonoksid (kullos)

Toksisitet: Karbonmonoksid (kullos) dannes ved ufullstendig forbrenning. Toksisiteten avhenger av konsentrasjonen, tidsaspektet, størrelse og alder på dyret samt ev. underliggende sykdom.

Klinikk: Kvalme, oppkast, svimmelhet er tidlige tegn på forgiftning. Ved moderat forgiftning takykardi, hoste, takypné, CNS-depresjon, døvhet, ataksi. Ved alvorlig forgiftning arytmier, synkope, kramper, hypotensjon, laktacidose, koma. Forsinket nevrologisk syndrom er sett hos hund.

Behandling: Frie luftveier. Frisk luft. Ved moderat til alvorlig forgiftning monitorer hjerte, respirasjon, tilførsel av 100% oksygen (i maksimalt 18 timer). Ro. Symptomatisk behandling.