Løk (Allium spp.)

Toksisitet: Hvitløk og «matløk». Ved inntak av planteløk se de respektive plantene. Hvitløk kan være 5 × mer toksisk enn løk. Hund: Japanske hunderaser (f.eks. akita, shiba) er mer sensitive for forgiftning. >0,5% løk av kroppsvekten (f.eks. 50 g løk til 10 kg hund) ga lett forgiftning. >15 g løk pr. kg ga moderat forgiftning. Katt: Katter er spesielt sensitive. >5 g løk pr. kg ga moderat forgiftning.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis fra 12 timer til 5 dager etter inntak. Letargi, GI-symptomer (oppkast, diaré, hypersalivasjon, magesmerter, anoreksi), hemolyse, takykardi, takypné, Heinz-body hemolytisk anemi, bleke eller ikteriske slimhinner, kramper. Løklukt av ånden forekommer ved nylige inntak.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Behandling anbefalt ved inntak >0,5% løk av kroppsvekten. Ved moderat til alvorlig forgiftning vurder oksygen, væskebehandling, blodoverføring ved behov. Monitorer dyrets hematokrit i flere dager. Symptomatisk behandling.