Marihuana (Cannabis sativa)

Toksisitet: >3,6 mg/kg ga lett forgiftning. Minimum LD50: >3 g/kg. Alvorlige og letale forgiftninger er sjeldne.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 30 minutter til 2 timer etter inntak og 6-12 minutter etter inhalasjon. Ataksi, mydriasis, oppkast, CNS-depresjon, hyperestesi er vanlig. Agitasjon, forvirring, vokalisering, hyperestesi, skjelvinger, hypotermi/hypertermi, takykardi/bradykardi, GI-symptomer (hypersalivasjon, diaré, oppkast), urininkontinens, takypné, hypotensjon forekommer. I sjeldne tilfeller koma, kramper. Symptomfrihet vanligvis innen 1-3 dager.

Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert kun hos asymptomatiske dyr og svært tidlig i forløpet (<30 minutter etter inntak). Begrenset effekt siden marihuana har antiemetiske egenskaper. Kull hvis indisert hos asymptomatiske dyr. Ro. Ved moderat til alvorlig forgiftning, gjentatt kulldosering (enterohepatisk sirkulasjon) hver 8. time i 24 timer. Monitorer hjerte, respirasjon og temperatur hver 2. time i 24 timer etter eksponering. CNS-symptomer kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling. Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt i få kasus ved alvorlig forgiftning (se generell behandling).