Glyfosat

Toksisitet: Ved inntak av sprayet plantemateriale forventes ingen eller lette symptomer.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen få minutter til 2 timer etter inntak. GI-symptomer (oppkast, hypersalivasjon, diaré, magesmerter, anoreksi), letargi er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning skjelvinger, kramper, nyresvikt. Katt er spesielt utsatt for respirasjonssymptomer (lungeødem, cyanose, bronkopneumoni) ved moderat til alvorlig forgiftning.

Behandling: Gi drikke. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ev. symptomatisk behandling.