Gjødsel

Toksisitet: Inneholder varierende mengder nitrogen, fosfor og kalium. Vær oppmerksom på potensielt toksiske tilsetningsstoffer (f.eks. jern). Gjødsel til profesjonelt bruk har annen toksisitetssvurdering.
Peroralt: Generelt lav akutt toksisitet, men enkelte alvorlige kasus er sett etter inntak av større mengder helgjødsel. Inntak av ferdig tørket produkt eller eksponert plantemateriale gir vanligvis ingen til lett forgiftning.
Hud: Dårlig opptak over hud.

Klinikk: Symptomer vanligvis innen 2-10 timer etter inntak. GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, magesmerter, diaré). Symptomfrihet vanligvis innen 12-24 timer.

Behandling: Vurder ventrikkeltømming ved inntak av >0,5 g/kg av konsentrert produkt. Kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.