Gjærdeig

Toksisitet: Gjær frigjør alkohol og gass under utviklingen i ventrikkelen. Inntak av rå gjærdeig kan gi etanolforgiftning i tillegg til risiko for utvikling av ventrikkeldilatasjon og volvolus.

Klinikk: GI-symptomer (magesmerter, kvalme, brekninger, oppkast, hematemesis), ataksi, CNS-depresjon, letargi, hypoglykemi, respirasjonsdepresjon, hypotensjon, hypotermi, koma.

Behandling: Brekkmiddel hvis indisert kun hos asymptomatiske dyr innen 30 minutter etter inntak. Ventrikkelskylling med kaldt vann kan være effektivt. Kull har ikke effekt. Monitorer temperatur, glukose, elektrolytter og syrebase-status hos symptomatiske dyr. Væskebehandling. Symptomatisk behandling.