Fosfider (aluminiumfosfid, sinkfosfid)

Toksisitet: Alle inntak er potensielt alvorlige. Hund/katt: LD50: 20-40 mg/kg. Sekundær forgiftning (dyr spiser forgiftet gnager) kan ikke utelukkes. Toksisiteten er lavere ved fravær av fôr i ventrikkelen. Fosfider reagerer med ventrikkelsyre og produserer svært toksisk fosfingass (råtten fiskelukt) som er etsende og systemtoksisk. God ventilering er viktig!

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 15-60 minutter etter inntak, men kan være forsinket opptil 4 timer. God prognose ved fravær av symptomer 8-12 timer etter inntak. Perakutt GI-symptomer (vedvarende oppkast, hypersalivasjon, kraftige magesmerter, hematemesis, diaré) og CNS-symptomer (letargi, depresjon til agitasjon, uro, svakhet, ataksi, skjelvinger, miose) er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning hypertermi, dyspné, arytmier, metabolsk acidose, lungeødem, kramper. Alvorlig forgiftning kan gi dødsfall innen 3-48 timer etter inntak. Risiko for nyre- og leversvikt i 2 uker etter inntak.

Behandling: Dyret skal faste! Vurder apomorfin hos asymptomatiske hunder. NB! God ventilering, helst utendørs. Antiemetika, væskebehandling, smertebehandling ved behov. Hos symptomatiske dyr oksygen, acetylcystein (se Paracetamol QN02B E01 for dosering). Diazepam ved agitasjon eller kramper. Monitorer elektrolytter (magnesium, kalsium, kalium, natrium) nøye. Gastrointestinal beskyttende behandling (Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A for dosering). Symptomatisk behandling.