Cannabinoider (syntetiske)

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Gir trolig mer alvorlige symptomer enn marihuanaforgiftning hos hund.

Klinikk: Symptomer fra 30 minutter til 6 timer etter inntak eller inhalasjon. Ataksi, letargi, CNS-depresjon, bradykardi, hypotermi, oppkast, urininkontinens, hyperestesi, mydriasis er vanlig. Skjelvinger, miose, aggressivitet, vokalisering, diaré, hypersalivasjon, hypertermi, takykardi forekommer. Ved moderat til alvorlig forgiftning respirasjonsdepresjon, respiratorisk acidose, alvorlig bradykardi, hypotensjon, alvorlig hypotermi, kramper, koma. Symptomfrihet vanligvis innen 24-48 timer.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull om indisert kun hos asymptomatiske dyr og svært tidlig i forløpet. Væskebehandling og oksygen ved behov. Kramper og CNS-stimulering kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling. Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt i ett kasus ved alvorlig forgiftning (se generell behandling).