Brennmanet (Cyanea sp.)

Toksisitet: Inntak av brennmanet gir vanligvis lette symptomer. Symptomer etter hudeksponering er sjeldent forekommende hos dyr.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis raskt og varer få timer. Peroral eksponering: GI-symptomer (kvalme, kraftig oppkast, anoreksi, diaré), ødem, uro er vanlig. Lokal irritasjon i munnen og lett hoste forekommer. Ved kraftig eksponering respirasjonssymptomer. Øyeeksponering: Irritasjon, smerte, lysskyhet, overflatisk keratitt. Hudeksponering: Uro, hudirritasjon som vanligvis er forbigående.

Behandling: Peroral eksponering: Skyll munnen og gi drikke. Ev. symptomatisk behandling. Øyeeksponering: Skyll godt med lunkent vann i 15-20 minutter. Ved kraftige symptomer vurder lokal anestesi og antibiotika. Hudeksponering: Fjern trådrester og skyll med sjøvann. Ved kraftige symptomer dekk kroppsdelen med varmt vann (40-45°C) i 20 minutter.