Blomstervann

Toksisitet: Ikke fare for forgiftning.

Klinikk: Inntak av blomstervann som har stått lenge kan gi lette og selvbegrensende GI-symptomer pga. bakterieoppvekst.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull er ikke indisert.