Beinmel/Blodmel

Toksisitet: Generelt lav akutt toksisitet.

Klinikk: GI-symptomer (oppkast, diaré, hypersalivasjon, anoreksi, magesmerter) er vanlig. Pankreatitt forekommer. Store inntak kan gi fremmedlegemeproblematikk.

Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert ved store inntak. Kull er ikke indisert. Ev. symptomatisk behandling.