Rottegift

Toksisitet: Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene under.


Alfakloralose

Toksisitet: Hund: 34 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus. 93 mg/kg ga alvorlig forgiftning i ett kasus. LD50: 250-500 mg/kg. Katt LD50: 100-250 mg/kg.

Klinikk: NB! Ikke antikoagulerende effekt. Symptomer kommer vanligvis innen 30 minutter til 4 timer etter inntak. Hund/katt: Hypotermi, skjelvinger, hyperestesi, hypersalivasjon, miose, ataksi, kramper, CNS-depresjon, koma.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ro. Monitorer respirasjon og temperatur. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling. Behandling i 1-3 dager kan være nødvendig.


Antikoagulantia, andregenerasjon (SGAR/langtidsvirkende)

Toksisitet: Dyr med lever- eller nyresykdom, svært unge og eldre dyr er i en risikogruppe. Sekundær forgiftning (dyr spiser forgiftet gnager) er lite sannsynlig da mengden rottegift i en gnager er lavt. Gjentatte inntak av forgiftede gnagere kan gi forgiftning. Veiledende behandlingsgrenser der dette ikke er nærmere presisert: Ved inntak <0,02 mg/kg og <1/10 av LD50 forventes ingen eller lette symptomer. Ved inntak >0,02 mg/kg, men <1/10 av LD50: Trolig liten fare for forgiftning. Ventrikkeltømming og kull kan vurderes hvis indisert. Nøye observasjon hjemme. Ved inntak >1/10 av LD50: Behandling er indisert. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For LD50-verdier (bruk laveste verdi) se de spesifikke virkestoffene (SGAR) under.

Klinikk: Effekt på koagulasjonen sees oftest etter 3-5 dager. Slapphet, anoreksi, anemi er vanlig. Andre symptomer avhenger av hvor blødning skjer; dyspné, petekkiale blødninger, magesmerter, melena, halthet, CNS-symptomer.

Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert kun hos asymptomatiske dyr. Engangsdose kull hvis indisert. Ro. Protrombintiden (PT)/aktivert partiell tromboplastintid (aPTT) måles 48 og 72 timer etter inntak for vurdering om vitamin K1-behandling skal igangsettes. Hos symptomatiske dyr vurder væskebehandling, oksygen, blodoverføring. Symptomatisk behandling. Vitamin K1 (fytomenadion, søknad om godkjenningsfritak): Hund/katt: 1,5-2,5 mg/kg per os 2 ganger daglig i minst 4 uker. For blødende dyr 2,5 mg/kg per os 2 ganger daglig. Vitamin K1 bør gis sammen med et fettrikt måltid. 3-4 ukers behandling er vanligvis nødvendig. PT/aPTT måles 48 og 72 timer etter avsluttet behandling for å forhindre tilbakefall. Ved økte verdier fortsett behandling en uke til.


Antikoagulantia, førstegenerasjon (warfariner/FGAR/korttidsvirkende)

Toksisitet: Sjelden forgiftning etter enkeltinntak. Warfarin: Hund: <0,5 mg/kg forventes ingen til lette symptomer. LD50: 20-50 mg/kg. Katt LD50: 5-30 mg/kg.

Klinikk: Se Antikoagulantia, andregenerasjon.

Behandling: Behandling anbefalt ved inntak >0,5 mg/kg hos hund. Ved indikasjon for vitamin K1-behandling vurder seponering etter 14 dager. Se Antikoagulantia, andregenerasjon.


Brodifakum (SGAR)

Toksisitet: Hund LD50: 0,25-2,5 mg/kg. Katt LD50: 25 mg/kg.

Klinikk: Se Antikoagulantia, andregenerasjon.

Behandling: Behandling anbefalt ved inntak >0,02 mg/kg hos hund. Se Antikoagulantia, andregenerasjon.


Bromadiolon (SGAR)

Toksisitet: Hund LD50: 6,3-10,7 mg/kg. Katt LD50: 25 mg/kg. For toksisitetsvurdering se Antikoagulantia, andregenerasjon.

Klinikk: Se Antikoagulantia, andregenerasjon.

Behandling: Ved indikasjon for vitamin K1-behandling vurder seponering etter 3 uker. Se Antikoagulantia, andregenerasjon.


Difacinon (SGAR)

Toksisitet: Hund LD50: 3-7,5 mg/kg. Katt LD50: 15 mg/kg. For toksisitetsvurdering se Antikoagulantia, andregenerasjon.

Klinikk: Se Antikoagulantia, andregenerasjon.

Behandling: Se Antikoagulantia, andregenerasjon.


Difenakum (SGAR)

Toksisitet: Hund LD50: 50 mg/kg. Katt LD50: 100 mg/kg. For toksisitetsvurdering se Antikoagulantia, andregenerasjon.

Klinikk: Se Antikoagulantia, andregenerasjon.

Behandling: Se Antikoagulantia, andregenerasjon.


Difetialon (SGAR)

Toksisitet: Hund LD50: 4 mg/kg. Katt LD50: >16 mg/kg. For toksisitetsvurdering se Antikoagulantia, andregenerasjon.

Klinikk: Se Antikoagulantia, andregenerasjon.

Behandling: Se Antikoagulantia, andregenerasjon.


Flokumafen (SGAR)

Toksisitet: Hund LD50: 0,075-0,25 mg/kg. Katt LD50: 10 mg/kg. For toksisitetsvurdering se Antikoagulantia, andregenerasjon.

Klinikk: Se Antikoagulantia, andregenerasjon.

Behandling: Se Antikoagulantia, andregenerasjon.


Klorofacinon (FGAR)

Toksisitet: Hund LD50: 50-100 mg/kg. Toksisitetsvurdering som SGAR, se Antikoagulantia, andregenerasjon.

Klinikk: Se Antikoagulantia, andregenerasjon.

Behandling: Se Antikoagulantia, andregenerasjon.


Kumatetralyl (FGAR)

Toksisitet: Hund: Spesielt sensitiv. 1 mg/kg har gitt forgiftning. LD50: 35 mg/kg. Tilhører førstegenerasjon antikoagulantia, men klinikk og behandling som andregenerasjon.

Klinikk: Se Antikoagulantia, andregenerasjon.

Behandling: Behandling anbefalt ved inntak >1 mg/kg hos hund. Se Antikoagulantia, andregenerasjon.