Søkeresultat


Søkeresultat for: 596592 — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '596592' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Lacosamide Medical Valley Tab 100 mg «Medical Valley Invest AB». Se ATC-kode N03A X18 for tilsvarende medisiner.