Søkeresultat


Søkeresultat for: 587426 — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '587426' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Vasokinox Medisinsk gass 800 ppm (mol pr. mol) «Air Liquide Santé International». Se ATC-kode R07A X01 for tilsvarende medisiner.