Søkeresultat


Søkeresultat for: 259386 — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '259386' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Apaurin Inj væske 10 mg/2 ml Se ATC-kode N05B A01 for tilsvarende medisiner.