Søkeresultat


Søkeresultat for: 246894 — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '246894' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Dapson-fatol Tab 50 mg Se ATC-kode J04B A02 for tilsvarende medisiner.