Søkeresultat


Søkeresultat for: 131319 — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '131319' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Pantoprazol Actavis Enterotab 20 mg «Actavis Group PTC ehf». Se ATC-kode A02B C02 for tilsvarende medisiner.