Søkeresultat


Søkeresultat for: 113394 — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '113394' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Eucreas Tab 50 mg/850 mg «Novartis Europharm Limited (1)». Se ATC-kode A10B D08 for tilsvarende medisiner.