Søkeresultat


Søkeresultat for: 015839 — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '015839' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Paroxetin Actavis Tab 20 mg «Actavis Group PTC ehf (1)». Se ATC-kode N06A B05 for tilsvarende medisiner.