Zyx

Meda OTC


Smertestillende ved sår hals.

R02A X03 (Benzydamin)SUGETABLETTER 3 mg m/mintsmak, 3 mg m/sitronsmak, 3 mg m/appelsin/honningsmak og 3 mg m/eukalyptussmak: Hver sugetablett inneh.: Benzydaminhydroklorid 3 mg tilsv. benzydamin 2,68 mg, isomalt (E 953), aspartam (E 951) (kun mint- og sitronsmak), sitronsyremonohydrat, sitronaroma (kun sitronsmak), mintaroma (kun mintsmak), levomentol (kun mint-, appelsin/honning- og eukalyptussmak), acesulfamkalium (kun appelsin/honning- og eukalyptussmak), eukalyptusolje (kun eukalyptussmak), honningaroma (kun appelsin/honningsmak), appelsinaroma (kun appelsin/honningsmak). Fargestoff: Kinolingult (E 104), indigokarmin (E 132) (kun eukalyptus-, mint- og sitronsmak), paraoransje (E 110) (kun appelsin/honningsmak). Mint-, sitron-, appelsin/honning- eller eukalyptussmak.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling for å lindre smerte i munn, svelg og hals for voksne og barn >6 år.

Dosering

Voksne og barn >6 år: 1 sugetablett inntil 3 ganger daglig. Behandlingen skal ikke pågå lenger enn 7 dager.
Spesielle pasientgrupper: Barn 6-11 år: Legemidlet skal gis under kontroll av en voksen. Barn <6 år: Ikke anbefalt pga. legemiddelformen.
Administrering: Skal ikke svelges eller tygges. Skal smelte langsomt i munnen.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hos et fåtall pasienter kan sårdannelse i munn/svelg være forårsaket av alvorlige sykdommer. Dersom symptomene ikke bedres innen 3 dager, må pasienten oppsøke lege eller tannlege. Benzydamin bør ikke brukes ved overfølsomhet mot acetylsalisylsyre eller andre NSAID. Bronkospasmer kan forekomme hos pasienter som har eller har hatt bronkialastma, og forsiktighet skal utvises. Hjelpestoffer: Inneholder isomalt og bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse. Sugetablettene med mintsmak og sitronsmak inneholder aspartam, en fenylalaninkilde, og kan derfor være skadelig ved fenylketonuri. Sugetablettene med appelsin/honningsmak inneholder paraoransje som kan gi allergiske reaksjoner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen humane interaksjonsstudier er utført.

Graviditet, amming og fertilitet

Ingen eller begrenset mengde kliniske data. Utskillelse i morsmelk er ikke studert. Dyrestudier er ikke tilstrekkelige til å utrede effekter på graviditet og amming. Human risiko er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet og amming.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det er rapportert om svært sjeldne tilfeller av barn som rammes av eksitasjon, kramper, svetting, ataksi, tremor og brekninger etter oral administrering av benzydamindoser ca. 100 × høyere enn styrken på sugetablettene.
Behandling: Ved akutt overdosering skal man kun gi symptomatisk behandling. Magen skal tømmes ved å fremkalle brekninger eller med magepumpe. Pasienten skal deretter holdes under observasjon og gis oppfølgende behandling. Adekvat hydrering må opprettholdes.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ved lokal applisering skjer det en akkumulering i inflammert vev, og man oppnår effektive konsentrasjoner pga. substansens evne til å penetrere epitel. Lindrer irritasjon i munn og svelg. I tillegg har benzydamin en lett lokalbedøvende effekt.
Absorpsjon: Absorpsjon av benzydamin gjennom slimhinnene i munn og svelg er påvist gjennom målbare konsentrasjoner i plasma. Ca. 2 timer etter inntak av 1 tablett à 3 mg er Cmax på 37,8 ng/ml og AUC på 367 ng/ml × time. Disse nivåene er imidlertid ikke tilstrekkelige til å gi farmakologisk systemeffekt.
Utskillelse: Hovedsakelig i urin, mest i form av inaktive metabolitter eller konjugat.

Pakninger uten resept

20 sugetabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Zyx, SUGETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
3 mg m/mintsmak 20 stk. (blister)
467727
-
-
* F
3 mg m/sitronsmak 20 stk. (blister)
436348
-
-
* F
3 mg m/appelsin/honningsmak 20 stk. (blister)
178447
-
-
* F
3 mg m/eukalyptussmak 20 stk. (blister)
455222
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.11.2020