Smertestillende ved sår hals.

ATC-nr.: R02A X03

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkSUGETABLETTER 3 mg m/mintsmak, 3 mg m/sitronsmak, 3 mg m/appelsin/honningsmak og 3 mg m/eukalyptussmak: Hver sugetablett inneh.: Benzydaminhydroklorid 3 mg tilsv. benzydamin 2,68 mg, isomalt (E 953), aspartam (E 951), sitronsyremonohydrat, sitronaroma (kun sitronsmak), mintaroma (kun mintsmak), levomentol (kun mint-, appelsin/honning- og eukalyptussmak), acesulfamkalium (kun appelsin/honning- og eukalyptussmak), eukalyptusolje (kun eukalyptussmak), honningaroma (kun appelsin/honningsmak), appelsinaroma (kun appelsin/honningsmak). Fargestoff: Kinolingult (E 104), indigokarmin (E 132) (kun eukalyptus-, mint- og sitronsmak), paraoransje (E 110) (kun appelsin/honningsmak). Mint-, sitron-, appelsin/honning- eller eukalyptussmak.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling for å lindre smerte i munn, svelg og hals for voksne og barn >6 år.

Dosering

Voksne og barn >6 år: 1 sugetablett inntil 3 ganger daglig. Behandlingen skal ikke pågå lenger enn 7 dager.
Spesielle pasientgrupper: Barn 6-11 år: Legemidlet skal gis under kontroll av en voksen. Barn <6 år: Ikke anbefalt pga. legemiddelformen.
Administrering: Skal ikke svelges eller tygges. Skal smelte langsomt i munnen.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hos et fåtall pasienter kan sårdannelse i munn/svelg være forårsaket av alvorlige sykdommer. Dersom symptomene ikke bedres innen 3 dager, må pasienten oppsøke lege eller tannlege. Inneholder aspartam, en fenylalaninkilde, og kan derfor være skadelig ved fenylketonuri. Inneholder isomalt og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Benzydamin bør ikke brukes ved overfølsomhet mot acetylsalisylsyre eller andre NSAID. Bronkospasmer kan forekomme hos pasienter som har eller har hatt bronkialastma, og forsiktighet skal utvises.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R02A X03
Ingen humane interaksjonsstudier er utført.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Ingen eller begrenset mengde kliniske data. Utskillelse i morsmelk er ikke studert. Dyrestudier er ikke tilstrekkelige til å utrede effekter på graviditet og amming. Human risiko er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet og amming.
Benzydamin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
SjeldneMunntørrhet, svie i munnen
Ukjent frekvensOral hypoestesi
Hud
Mindre vanligeFotosensitivitet
Svært sjeldneAngioødem
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhetsreaksjon
Luftveier
Svært sjeldneLaryngospasme
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
HudFotosensitivitet
Sjeldne
GastrointestinaleMunntørrhet, svie i munnen
Svært sjeldne
HudAngioødem
LuftveierLaryngospasme
Ukjent frekvens
GastrointestinaleOral hypoestesi
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhetsreaksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det er rapportert om svært sjeldne tilfeller av barn som rammes av eksitasjon, kramper, svetting, ataksi, tremor og brekninger etter oral administrering av benzydamindoser ca. 100 × høyere enn styrken på sugetablettene.
Behandling: Ved akutt overdosering skal man kun gi symptomatisk behandling. Magen skal tømmes ved å fremkalle brekninger eller med magepumpe. Pasienten skal deretter holdes under observasjon og gis oppfølgende behandling. Adekvat hydrering må opprettholdes.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: R02A X03

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ved lokal applisering skjer det en akkumulering i inflammert vev, og man oppnår effektive konsentrasjoner pga. substansens evne til å penetrere epitel. Lindrer irritasjon i munn og svelg. I tillegg har benzydamin en lett lokalbedøvende effekt.
Absorpsjon: Absorpsjon av benzydamin gjennom slimhinnene i munn og svelg er påvist gjennom målbare konsentrasjoner i plasma. Ca. 2 timer etter inntak av 1 tablett à 3 mg er Cmax på 37,8 ng/ml og AUC på 367 ng/ml × time. Disse nivåene er imidlertid ikke tilstrekkelige til å gi farmakologisk systemeffekt.
Utskillelse: Hovedsakelig i urin, mest i form av inaktive metabolitter eller konjugat.

Pakninger uten resept

20 sugetabletter er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 13.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.06.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Zyx, SUGETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
3 mg m/mintsmak20 stk. (blister)
467727
-
-
*FSPC_ICON
3 mg m/sitronsmak20 stk. (blister)
436348
-
-
*FSPC_ICON
3 mg m/appelsin/honningsmak20 stk. (blister)
178447
-
-
*FSPC_ICON
3 mg m/eukalyptussmak20 stk. (blister)
455222
-
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.