Zymelin

Takeda


Slimhinneavsvellende middel.

R01A A07 (Xylometazolin)NESESPRAY, oppløsning 0,5 mg/ml og 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Xylometazolinhydroklorid 0,5 mg, resp. 1 mg, natriumedetat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, renset vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Til drenasje ved akutt rhinitt, sinusitt og akutt otitt.
Reseptfri bruk: Voksne og barn >2 år: Korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse.

Dosering

Tett nese bør forsøksvis behandles med saltvann før oppstart med Zymelin.
1 mg/ml: Voksne og barn >10 år: 1 spray i hvert nesebor ved behov inntil 3 ganger daglig. Det bør gå minst 6 timer mellom hver dose. Bør ikke brukes i >10 dager sammenhengende. Barn <10 år: Bør ikke brukes.
0,5 mg/ml: Barn 2-10 år: Brukes under oppsyn av voksen. 1 spray i hvert nesebor ved behov inntil 3 ganger daglig. Det bør gå minst 8 timer mellom hver dose. Bør ikke brukes i >5 dager sammenhengende.
Spesielle pasientgrupper: Barn <2 år: Skal ikke brukes.
Administrering: Det anbefales å ta den siste doseringen kort tid før sengetid. Se pakningsvedlegg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trangvinklet glaukom. Skal ikke brukes ved trans-sphenoidal hypofyseektomi eller operasjoner som eksponerer dura mater. Inflammasjonstilstander i hud og slimhinner i nesehulen, ved skorpedannelser, rhinitis sicca og atrofisk rhinitt. Behandling av barn <2 år.

Forsiktighetsregler

Langvarig bruk kan gi avhengighet og medikamentell rhinitt, rebound-effekt og/eller atrofi av neseslimhinnen. Bør ikke brukes >5 dager sammenhengende til barn <10 år eller >10 dager sammenhengende hos voksne og barn >10 år. Anbefalt dose må ikke overskrides, særlig hos barn og eldre. Ved feil bruk og for høy dosering kan absorpsjon av xylometazolin gi systemiske effekter, særlig hos barn. Styrken 1 mg/ml bør ikke brukes til barn <10 år. Skal brukes med forsiktighet ved følsomhet for adrenerge substanser som kan forårsake søvnløshet, svimmelhet, tremor, hjertearytmier og forhøyet blodtrykk. Forsiktighet ved hypertyreose, diabetes mellitus, hypertensjon, kardiovaskulær sykdom, feokromocytom, prostatahypertrofi, samtidig bruk med bromokriptin. Bruk hos pasienter med lang QT-tid-syndrom kan gi økt risiko for alvorlig ventrikulær arytmi.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Xylometazolin kan forsterke effektene av MAO-hemmere og kan indusere alvorlig forhøyet blodtrykk. Xylometazolin anbefales ikke til pasienter som tar, eller har tatt MAO-hemmere i løpet av de siste 2 ukene, eller som behandles med andre legemidler som øker blodtrykket. En forsterkning av de systemiske effektene av xylometazolin ved samtidig bruk av trisykliske eller tetrasykliske antidepressiver og sympatomimetika kan ikke utelukkes, særlig ved overdosering.

Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes under graviditet og amming i terapeutiske doser.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
SjeldneKvalme
Generelle
VanligeSvie på applikasjonsstedet
Mindre vanligeIrritasjon i nese, munn og svelg
Hjerte
Svært sjeldneArytmi og økt hjerterytme
Immunsystemet
Svært sjeldneOverfølsomhetsreaksjoner (angioødem, utslett, pruritus)
Kar
Svært sjeldneØkt blodtrykk
Luftveier
VanligeTørrhet eller ubehag i nesen
Svært sjeldneMedikamentell rhinitt
Nevrologiske
VanligeHodepine
SjeldneSøvnforstyrrelse, uro
Øye
Svært sjeldneForbigående synsforstyrrelser
FrekvensBivirkning
Vanlige
GenerelleSvie på applikasjonsstedet
LuftveierTørrhet eller ubehag i nesen
NevrologiskeHodepine
Mindre vanlige
GenerelleIrritasjon i nese, munn og svelg
Sjeldne
GastrointestinaleKvalme
NevrologiskeSøvnforstyrrelse, uro
Svært sjeldne
HjerteArytmi og økt hjerterytme
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner (angioødem, utslett, pruritus)
KarØkt blodtrykk
LuftveierMedikamentell rhinitt
ØyeForbigående synsforstyrrelser

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Risiko for effekt på hjerte, kretsløp og CNS. Små barn er mer følsomme for toksisitet enn voksne.
Symptomer: Kommer ofte innen 1 time. Uro, alvorlig svimmelhet, svetting, hodepine, respirasjonsdepresjon, skjelvinger, CNS-depresjon ned til koma, kramper, bradykardi (spesielt hos barn), mydriasis, hyper-/hypotensjon, bronkospasmer og symptomer på vasokonstriksjon. I sjeldne tilfeller av overdose, nesten utelukkende hos barn, har symptomene vært hurtig eller ujevn puls, forhøyet blodtrykk og noen ganger uklar bevissthet. Hos barn er hyperaktivitet ofte kombinert med somnolens. (Beregnet minste LD for barn inntil 2 år = 10 mg).
Behandling: Symptomatisk behandling under medisinsk tilsyn. Overvåkning av respirasjon og sirkulasjon. Oksygen, respirator hvis nødvendig. Krampestillende ved kramper. Ved hjertestans skal gjenopplivning fortsette i minst 1 time. Støttebehandling særlig med henblikk på blodtrykk, hjertearytmier, hjerteblokk (spesielt ved blodtrykksstigning), væske-elektrolyttbalanse, kramper. Kull hvis indisert.

Egenskaper

Klassifisering: Vasokonstriktor.
Virkningsmekanisme: Antas å utøve sin karkontraherende effekt ved å stimulere adrenerge alfareseptorer. Raskt innsettende virkning. Virketid: 6-12 timer.

Pakninger uten resept

Nesespray inntil 10 ml er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Zymelin, NESESPRAY, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,5 mg/ml10 ml (plastflaske m/dosepumpe)
566372
-
-
*F
1 mg/ml10 ml (plastflaske m/dosepumpe)
566380
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 01.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.06.2020