Zymelin

Takeda

Slimhinneavsvellende middel.

ATC-nr.: R01A A07

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R01A A07
Xylometazolin
 
PNEC: 2,03 μg/liter
Salgsvekt: 18,52882 kg
Miljørisiko: Bruk av xylometazolin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Xylometazolin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Xylometazolin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 11.06.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

NESESPRAY, oppløsning 0,5 mg/ml og 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Xylometazolinhydroklorid 0,5 mg, resp. 1 mg, natriumedetat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, renset vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Til drenasje ved akutt rhinitt, sinusitt og akutt otitt.
Reseptfri bruk: Voksne og barn >2 år: Korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse.

Dosering

Tett nese bør forsøksvis behandles med saltvann før oppstart med Zymelin.
1 mg/ml: Voksne og barn >10 år: 1 spray i hvert nesebor ved behov inntil 3 ganger daglig. Det bør gå minst 6 timer mellom hver dose. Bør ikke brukes i >10 dager sammenhengende. Barn <10 år: Bør ikke brukes.
0,5 mg/ml: Barn 2-10 år: Brukes under oppsyn av voksen. 1 spray i hvert nesebor ved behov inntil 3 ganger daglig. Det bør gå minst 8 timer mellom hver dose. Bør ikke brukes i >5 dager sammenhengende.
Spesielle pasientgrupper: Barn <2 år: Skal ikke brukes.
Administrering: Det anbefales å ta den siste doseringen kort tid før sengetid. Se pakningsvedlegg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trangvinklet glaukom. Skal ikke brukes ved trans-sphenoidal hypofyseektomi eller operasjoner som eksponerer dura mater. Inflammasjonstilstander i hud og slimhinner i nesehulen, ved skorpedannelser, rhinitis sicca og atrofisk rhinitt. Behandling av barn <2 år.

Forsiktighetsregler

Langvarig bruk kan gi avhengighet og medikamentell rhinitt, rebound-effekt og/eller atrofi av neseslimhinnen. Bør ikke brukes >5 dager sammenhengende til barn <10 år eller >10 dager sammenhengende hos voksne og barn >10 år. Anbefalt dose må ikke overskrides, særlig hos barn og eldre. Ved feil bruk og for høy dosering kan absorpsjon av xylometazolin gi systemiske effekter, særlig hos barn. Styrken 1 mg/ml bør ikke brukes til barn <10 år. Skal brukes med forsiktighet ved følsomhet for adrenerge substanser som kan forårsake søvnløshet, svimmelhet, tremor, hjertearytmier og forhøyet blodtrykk. Forsiktighet ved hypertyreose, diabetes mellitus, hypertensjon, kardiovaskulær sykdom, feokromocytom, prostatahypertrofi. Bruk hos pasienter med lang QT-tid-syndrom kan gi økt risiko for alvorlig ventrikulær arytmi.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R01A A07
Xylometazolin kan forsterke effektene av MAO-hemmere og kan indusere alvorlig forhøyet blodtrykk. Xylometazolin anbefales ikke til pasienter som tar, eller har tatt MAO-hemmere i løpet av de siste 2 ukene, eller som behandles med andre legemidler som øker blodtrykket. En forsterkning av de systemiske effekter av xylometazolin ved samtidig bruk av trisykliske eller tetrasykliske antidepressiver kan ikke utelukkes, særlig ved overdosering.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes under graviditet og amming i terapeutiske doser.
Xylometazolin

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Luftveier: Tørrhet eller ubehag i nesen. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Svie på applikasjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Øvrige: Irritasjon i nese, munn og svelg. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Kvalme. Nevrologiske: Uro, irritabilitet, søvnforstyrrelser hos barn. Svært sjeldne (<1/10 000): Hjerte/kar: Hjertearytmier og økt hjerterytme. Økt blodtrykk. Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner (angioødem, utslett, pruritus). Øye: Forbigående synsforstyrrelser.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Risiko for effekt på hjerte, kretsløp og CNS.
Symptomer: I sjeldne tilfeller av overdose, nesten utelukkende hos barn, har symptomene vært hurtig eller ujevn puls, forhøyet blodtrykk og noen ganger uklar bevissthet. Hos barn er hyperaktivitet ofte kombinert med somnolens. (Beregnet minste LD for barn inntil 2 år = 10 mg).
Behandling: Symptomatisk behandling under medisinsk tilsyn. Kull hvis indisert. Støttebehandling særlig med henblikk på respirasjon, blodtrykk, hjertearytmier, hjerteblokk (spesielt ved blodtrykksstigning), væske-elektrolyttbalanse, kramper.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: R01A A07

Egenskaper

Klassifisering: Vasokonstriktor.
Virkningsmekanisme: Antas å utøve sin karkontraherende effekt ved å stimulere adrenerge alfareseptorer. Raskt innsettende virkning. Virketid: 6-12 timer.

Pakninger uten resept

Nesespray inntil 10 ml er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 30.01.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.01.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Zymelin, NESESPRAY, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,5 mg/ml10 ml (plastflaske m/dosepumpe)
566372
-
-
*FSPC_ICON
1 mg/ml10 ml (plastflaske m/dosepumpe)
566380
-
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

otitt (ørebetennelse, øreinfeksjon): Betennelse i øret. Klassifiseres som otitis externa (betennelse i øregangen), otitis media (betennelse i mellomøret) og otitis interna (betennelse i det indre øret).

rhinitt (betennelse i neseslimhinnen): Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.