Zymelin

Takeda


Slimhinneavsvellende middel.

R01A A07 (Xylometazolin)NESESPRAY, oppløsning 0,5 mg/ml og 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Xylometazolinhydroklorid 0,5 mg, resp. 1 mg, natriumedetat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, renset vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Til drenasje ved akutt rhinitt, sinusitt og akutt otitt.
Reseptfri bruk: Voksne og barn >2 år: Korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse.

Dosering

Tett nese bør forsøksvis behandles med saltvann før oppstart med Zymelin.
1 mg/ml: Voksne og barn >10 år: 1 spray i hvert nesebor ved behov inntil 3 ganger daglig. Det bør gå minst 6 timer mellom hver dose. Bør ikke brukes i >10 dager sammenhengende. Barn <10 år: Bør ikke brukes.
0,5 mg/ml: Barn 2-10 år: Brukes under oppsyn av voksen. 1 spray i hvert nesebor ved behov inntil 3 ganger daglig. Det bør gå minst 8 timer mellom hver dose. Bør ikke brukes i >5 dager sammenhengende.
Spesielle pasientgrupper: Barn <2 år: Skal ikke brukes.
Administrering: Det anbefales å ta den siste doseringen kort tid før sengetid. Se pakningsvedlegg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trangvinklet glaukom. Skal ikke brukes ved trans-sphenoidal hypofyseektomi eller operasjoner som eksponerer dura mater. Inflammasjonstilstander i hud og slimhinner i nesehulen, ved skorpedannelser, rhinitis sicca og atrofisk rhinitt. Behandling av barn <2 år.

Forsiktighetsregler

Langvarig bruk kan gi avhengighet og medikamentell rhinitt, rebound-effekt og/eller atrofi av neseslimhinnen. Bør ikke brukes >5 dager sammenhengende til barn <10 år eller >10 dager sammenhengende hos voksne og barn >10 år. Anbefalt dose må ikke overskrides, særlig hos barn og eldre. Ved feil bruk og for høy dosering kan absorpsjon av xylometazolin gi systemiske effekter, særlig hos barn. Styrken 1 mg/ml bør ikke brukes til barn <10 år. Skal brukes med forsiktighet ved følsomhet for adrenerge substanser som kan forårsake søvnløshet, svimmelhet, tremor, hjertearytmier og forhøyet blodtrykk. Forsiktighet ved hypertyreose, diabetes mellitus, hypertensjon, kardiovaskulær sykdom, feokromocytom, prostatahypertrofi, samtidig bruk med bromokriptin. Bruk hos pasienter med lang QT-tid-syndrom kan gi økt risiko for alvorlig ventrikulær arytmi.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Xylometazolin kan forsterke effektene av MAO-hemmere og kan indusere alvorlig forhøyet blodtrykk. Xylometazolin anbefales ikke til pasienter som tar, eller har tatt MAO-hemmere i løpet av de siste 2 ukene, eller som behandles med andre legemidler som øker blodtrykket. En forsterkning av de systemiske effektene av xylometazolin ved samtidig bruk av trisykliske eller tetrasykliske antidepressiver og sympatomimetika kan ikke utelukkes, særlig ved overdosering.

Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes under graviditet og amming i terapeutiske doser.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Sjeldne Kvalme
Generelle
Vanlige Svie på applikasjonsstedet
Mindre vanlige Irritasjon i nese, munn og svelg
Hjerte
Svært sjeldne Arytmi og økt hjerterytme
Immunsystemet
Svært sjeldne Overfølsomhetsreaksjoner (angioødem, utslett, pruritus)
Kar
Svært sjeldne Økt blodtrykk
Luftveier
Vanlige Tørrhet eller ubehag i nesen
Svært sjeldne Medikamentell rhinitt
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Sjeldne Søvnforstyrrelse, uro
Øye
Svært sjeldne Forbigående synsforstyrrelser
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Generelle Svie på applikasjonsstedet
Luftveier Tørrhet eller ubehag i nesen
Nevrologiske Hodepine
Mindre vanlige
Generelle Irritasjon i nese, munn og svelg
Sjeldne
Gastrointestinale Kvalme
Nevrologiske Søvnforstyrrelse, uro
Svært sjeldne
Hjerte Arytmi og økt hjerterytme
Immunsystemet Overfølsomhetsreaksjoner (angioødem, utslett, pruritus)
Kar Økt blodtrykk
Luftveier Medikamentell rhinitt
Øye Forbigående synsforstyrrelser

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Risiko for effekt på hjerte, kretsløp og CNS. Små barn er mer følsomme for toksisitet enn voksne.
Symptomer: Kommer ofte innen 1 time. Uro, alvorlig svimmelhet, svetting, hodepine, respirasjonsdepresjon, skjelvinger, CNS-depresjon ned til koma, kramper, bradykardi (spesielt hos barn), mydriasis, hyper-/hypotensjon, bronkospasmer og symptomer på vasokonstriksjon. I sjeldne tilfeller av overdose, nesten utelukkende hos barn, har symptomene vært hurtig eller ujevn puls, forhøyet blodtrykk og noen ganger uklar bevissthet. Hos barn er hyperaktivitet ofte kombinert med somnolens. (Beregnet minste LD for barn inntil 2 år = 10 mg).
Behandling: Symptomatisk behandling under medisinsk tilsyn. Overvåkning av respirasjon og sirkulasjon. Oksygen, respirator hvis nødvendig. Krampestillende ved kramper. Ved hjertestans skal gjenopplivning fortsette i minst 1 time. Støttebehandling særlig med henblikk på blodtrykk, hjertearytmier, hjerteblokk (spesielt ved blodtrykksstigning), væske-elektrolyttbalanse, kramper. Kull hvis indisert.

Egenskaper

Klassifisering: Vasokonstriktor.
Virkningsmekanisme: Antas å utøve sin karkontraherende effekt ved å stimulere adrenerge alfareseptorer. Raskt innsettende virkning. Virketid: 6-12 timer.

Pakninger uten resept

Nesespray inntil 10 ml er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Zymelin, NESESPRAY, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,5 mg/ml 10 ml (plastflaske m/dosepumpe)
566372
-
-
* F
1 mg/ml 10 ml (plastflaske m/dosepumpe)
566380
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 01.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.06.2020