Antiallergikum, histamin H1-reseptorantagonist.

ATC-nr.: S01G X08

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkØYEDRÅPER, oppløsning 0,25 mg/ml: 1 ml inneh.: Ketotifenfumarat 0,345 mg tilsv. ketotifen 0,25 mg, benzalkoniumklorid, glyserol, natriumhydroksid, vann til injeksjon. Engangspipettene er uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av sesongbetont allergisk konjunktivitt.
Reseptfri bruk: Behandling av øyeplager ved pollenallergi hos voksne og barn >6 år.

Dosering

Voksne, eldre og barn ≥3 år: 1 dråpe i hvert øye 2 ganger daglig.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Konserveringsmidlet benzalkoniumklorid kan avleires i myke kontaktlinser. Kontaktlinsene bør derfor fjernes før drypping og ikke gjeninnsettes før etter tidligst 15 minutter. Engangspipettene inneholder ikke konserveringsmiddel.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01G X08
Ved samtidig behandling med andre øyepreparater, må det være et opphold på minst 5 minutter mellom hver drypping.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Det bør utvises forsiktighet ved forskrivning til gravide.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Kan brukes under amming.
Ketotifen

Bivirkninger

Hyppige (>1/100): Syn: Øyeirritasjon, øyesmerter, punktformede epiteldefekter på hornhinnen. Mindre hyppige: Hud: Utslett, eksem, elveblest. Syn: Sløret syn kan oppstå ved inndrypping, tørre øyne, øyelokkforstyrrelse, konjunktivitt, fotofobi, subkonjunktival blødning. Øvrige: Munntørrhet, hodepine, søvnighet, allergisk reaksjon. Etter markedsføring: Overfølsomhet, inkl. lokale allergiske reaksjoner (primært kontaktdermatitt, hevelse i øyet, kløe og hevelse i øyelokk), systemiske allergiske reaksjoner inkl. hevelse i ansikt (i enkelte tilfeller assosiert med kontaktdermatitt) og forverring av allerede eksisterende allergiske tilstander som astma og eksem.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: S01G X08

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Blokkerer H1-reseptorene og stabiliserer mastceller og hemmer infiltrering, aktivering og degranulering av eosinofile celler.

Oppbevaring og holdbarhet

Åpnet flaske er holdbar i 4 uker. Engangspipettene er holdbare i 4 uker i åpnet blisterpakning, oppbevart i ytterpakning er de holdbare i 3 måneder. Folien bør brettes sammen etter åpning.

Andre opplysninger

Oppbevares ved <25°C.

Pakninger uten resept

Øyedråper 5 ml og 20 × 0,4 ml er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 20.09.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Endosebeholdere: 06.01.2015

Plastflaske: 19.09.2014

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Zaditen, ØYEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,25 mg/ml5 ml (plastflaske m/dråpespiss)
076403
Blå resept
-
*FSPC_ICON
20 × 0,4 ml (endosebeholdere)
551328
Blå resept
Byttegruppe
*FSPC_ICON
60 × 0,4 ml (endosebeholdere)
150162
Blå resept
Byttegruppe
316,00CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

allergisk konjunktivitt: Betennelse i øyets bindehinne forårsaket av overfølsomhet for ulike allergenfremkallende substanser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet): Lysømfintlighet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

konjunktivitt (øyekatarr, øyebetennelse): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.