Xerodent

Actavis

Middel mot munntørrhet og karies.

ATC-nr.: A01A A01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A01A A01
Natriumfluorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 31.05.2018) er utarbeidet av Laboratoire Aguettant.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

SUGETABLETTER: Hver sugetablett inneh.: Natriumfluorid tilsv. fluor 0,25 mg, eplesyre 28,6 mg, xylitol 422 mg, hjelpestoffer. Appelsinsmak.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av munntørrhet og kariesprofylakse hos pasienter med xerostomi.

Dosering

Voksne og barn >12 år: 6 sugetabletter pr. dag. Ved svært uttalte eller ev. sterke symptomer hos voksne kan dosen økes til inntil 12 sugetabletter pr. dag. Dosen bør fordeles jevnt i løpet av dagen.
Administrering: Tabletten skal suges langsomt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Samtidig inntak av andre fluorholdige produkter bør unngås. Bør ikke brukes i områder med høy fluorkonsentrasjon i drikkevannet. Forsiktighet bør utvises ved samtidig inntak av fluor i tannkrem, skyllevæsker og tyggegummi.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen kjent risiko ved bruk under graviditet.
Amming: Utskilles ikke i morsmelk.
Fluorid/fluor

Overdosering/Forgiftning

Langvarig stor overdosering av natriumfluorid (daglig over 0,2-0,4 mg/kg) kan føre til skjelettfluorose. Akutte symptomer, spesielt gastrointestinale (kvalme, brekninger, diaré) kan sees ved doser på ca. 1-2 mg/kg kroppsvekt. Minste letale dose er 5 mg/kg kroppsvekt.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A01A A01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Salivas fluorinnhold vil øke i en viss grad, noe som kan være av kariesforebyggende verdi på allerede frembrutte tenner. Sugetabletter gir i tillegg til systemisk effekt en direkte kariesforebyggende virkning ved inkorporering i tannbelegg og emalje på allerede frembrutte tenner. Effekten skyldes trolig dels en nedsettelse av tannemaljens oppløselighet, dels en hemming i bakterielle enzymer i plakk slik at syreproduksjonen nedsettes, samt at emaljens remineralisering økes ved tilstedeværelse av frie fluoridioner. Det er holdepunkter for at lokal fluorvirkning er vel så viktig som den systemiske. Hele fluorinnholdet frigis i løpet av sugetiden. Sugetablettene er tilsatt eplesyre/fosfatbuffer til pH 5 for å gi sur smak som gir en salivastimulerende effekt. Økt spyttsekresjon i kombinasjon med fluorid kan ha tilleggseffekt på kariesprofylakse. pH i tablettene er ikke så lav at den medfører demineralisering av fluorapatitt. Spyttsekresjon øker straks sugingen starter, og effekten opprettholdes gjennom hele sugetiden.
Absorpsjon: Fluor: Raskt og nesten fullstendig fra mage-tarmkanalen. Eplesyre: Nesten fullstendig fra mage-tarmkanalen.
Fordeling: Fluor fordeles til alle organer, inkorporeres i ben- og tannvev.
Utskillelse: Fluor utskilles hovedsakelig via nyrene, ca. 10% i feces. Eplesyre metaboliseres og utskilles via nyrene.

Sist endret: 17.11.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.11.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Xerodent, SUGETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
90 stk. (boks)
013582
-
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

karies (hull i tennene, tannråte): Karies er den vanligste sykdommen i munnhulen, og kan oppstå når det er ubalanse mellom bakteriene og miljøet i munnhulen. Bakteriene fordøyer sukker fra maten vår, og omdanner det til organiske syrer. Syren gir lavere pH-verdi (kalt et syreangrep), og tannens mineraler oppløses gradvis.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

økt spyttsekresjon (hypersalivasjon, sialoré, økt salivasjon): Hypersalivasjon (sialoré) er overflod av spytt og kan være et stort problem ved visse nevrologiske sykdommer.