Antibiotikum, betalaktamaseømfintlig penicillin.

J01C E02 (Fenoksymetylpenicillin, Penicillin)PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg, sukrose, sakkarinnatrium, natriumbenzoat (E 211), appelsinaroma (butylhydroksyanisol (E 320), hjelpestoffer), hjelpestoffer, renset vann. Fargestoff: Paraoransje (E 110), nykockin (E 124). Sukkerholdig. Appelsinsmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 650 mg: Hver tablett inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 650 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier f.eks. pneumoni, faryngitt, tonsillitt, sinusitt, otitt og scarlatina. Erysipelas, utbredt impetigo, samt sår og hudinfeksjoner i kombinasjon med lokal antibakteriell behandling. Offentlige retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler skal tas med i vurderingen.

Dosering

Avpasses etter infeksjonens art og grad. Standarddosering voksne og barn: 25-50 mg/kg/døgn. Anbefalt doseringsintervall er 4 ganger daglig. Behandlingstid 7-10 døgn. Eksempel: Barn: 50 mg som kaliumsalt/kg/døgn. Voksne: 25 mg som kaliumsalt/kg/døgn.
Mikstur:

Alder (vekt)

 

Mikstur

 

Egnet pakningsstørrelse

3 uker-1/2 år

 

1 ml/kg/døgn fordelt på 4 doser

 

100 ml

1/2-11/2 år (8-12 kg)

 

2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 ml
(10 ml/døgn)

 

100 ml

11/2-5 år (12-20 kg)

 

5 + 5 + 5 + 5 ml
(20 ml/døgn)

 

200 ml

5-12 år (20-40 kg)

 

7,5 + 7,5 + 7,5 + 7,5 ml
(30 ml/døgn)

 

100 + 200 ml

>12 år og voksne

 

10 + 10 + 10 + 10 ml
(40 ml/døgn)

 

200 + 200 ml


Tabletter:

Alder (vekt)

 

Tabletter

 

Egnet pakningsstørrelse

>12 år og voksne

 

1 + 1 + 1 + 1 tablett à 650 mg
(4 tabletter à 650 mg/døgn)

 

30 eller 40 tabletter à 650 mg

Tilberedning/Håndtering: Tilberedes på apotek eller medisinrom umiddelbart før utlevering/bruk. Til 100 ml-pakning skal 60 g (= 60 ml) renset vann tilsettes. Til 200 ml-pakning skal 118 g (= 118 ml) renset vann tilsettes. Ristes deretter godt.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Pulver til mikstur: Måleredskap skal brukes. Tabletter: Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Penicillinallergi og type 1-reaksjon overfor cefalosporiner.

Forsiktighetsregler

Moderat nedsatt nyrefunksjon har liten innvirkning på penicillinutskillelsen. Ved alvorlige funksjonssvekkelser kan det imidlertid være fornuftig å følge pasienten med konsentrasjonsmålinger. Antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Mikstur: Inneholder sukrose 579,4 mg/ml og bruk bør unngås ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Bør tas hensyn til hos pasienter med diabetes mellitus. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. 10 ml, og er så godt som natriumfritt. Inneholder nitrofargestoffene paraoransje og nykockin som kan gi allergiske reaksjoner. Inneholder natriumbenzoat som kan gi økt hyppighet av gulsott hos nyfødte (opptil 4 ukers alder).

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Probenecid hemmer tubulær sekresjon av penicillin. Samtidig bruk av metotreksat kan gi økt metotreksatkonsentrasjon pga. redusert utskillelse.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lang klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
Amming: Går i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om risiko for påvirkning av tarm- og munnfloraen hos barnet ikke kan utelukkes. Små mengder av virkestoffet i morsmelken kan gi økt risiko for sensibilisering.

 

Bivirkninger

Vanligste bivirkninger er kvalme og mindre gastrointestinale forstyrrelser med løs avføring (opptrer hos ca. 5%).
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Eosinofili
Gastrointestinale
Vanlige Kvalme, løs avføring
Sjeldne Clostridioides difficile-assosiert diaré
Hud
Vanlige Utslett
Immunsystemet
Mindre vanlige Urticaria
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon
Vanligste bivirkninger er kvalme og mindre gastrointestinale forstyrrelser med løs avføring (opptrer hos ca. 5%).
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Kvalme, løs avføring
Hud Utslett
Mindre vanlige
Blod/lymfe Eosinofili
Immunsystemet Urticaria
Sjeldne
Gastrointestinale Clostridioides difficile-assosiert diaré
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling av anafylaktisk sjokk: I.m. injeksjon av adrenalin, teofyllamin og et antihistamin, ev. kortikosteroider. Symptomatisk behandling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes celleveggsyntese. Virker baktericid. Virker hovedsakelig på grampositive bakterier (f.eks. pneumokokker, streptokokker og ikke-penicillinasedannende stafylokokker). H. influenzae påvirkes ved høye doser.
Absorpsjon: Ca. 50%. Cmax nås etter ca. 1 time.
Proteinbinding: 50-80%.
Fordeling: Konsentrasjonen er høy i godt vaskularisert vev (f.eks. lunge, hud og slimhinner).
Halveringstid: Ca. 30 minutter.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Bør være 5-20 ganger MIC-verdien for den aktuelle bakterie, dvs. 2-2,4 μg/ml ved infeksjoner fremkalt av vanlige penicillinfølsomme bakterier.
Utskillelse: Ca. 30% av inngitt dose utskilles i aktiv form gjennom nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Mikstur: Etter tilberedning: Oppbevares i kjøleskap og holdbar 2 uker.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Weifapenin, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 mg/ml 100 ml
052472
Blå resept
Byttegruppe
87,80 C
200 ml
052696
Blå resept
Byttegruppe
139,40 C

Weifapenin, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
650 mg 20 stk. (blister)
138834
Blå resept
Byttegruppe
82,50 C
30 stk. (blister)
139253
Blå resept
Byttegruppe
105,60 C
40 stk. (blister)
139345
Blå resept
Byttegruppe
108,90 C
100 stk. (blister)
139386
Blå resept
Byttegruppe
217,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.05.2020