PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg, sukrose 579 mg, sakkarinnatrium, natriumbenzoat (E 211), appelsinaroma (butylhydroksyanisol (E 320), hjelpestoffer), paraoransje (E 110), nykockin (E 124), hjelpestoffer og renset vann til 1 ml. Sukkerholdig. Appelsinsmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 650 mg: Hver tablett inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 650 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier f.eks. pneumoni, faryngitt, tonsillitt, sinusitt, otitt og scarlatina. Erysipelas, utbredt impetigo, samt sår og hudinfeksjoner i kombinasjon med lokal antibakteriell behandling. Offentlige retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler skal tas med i vurderingen.

Dosering

Avpasses etter infeksjonens art og grad. Standarddosering voksne og barn: 25-50 mg/kg/døgn. Anbefalt doseringsintervall er 4 ganger daglig. Behandlingstid 7-10 døgn. Eksempel: Barn: 50 mg som kaliumsalt/kg/døgn. Voksne: 25 mg som kaliumsalt/kg/døgn.
Mikstur:

Alder (vekt)

 

Mikstur

 

Egnet pakningsstørrelse

3 uker-1/2 år

 

1 ml/kg/døgn fordelt på 4 doser

 

100 ml

1/2-11/2 år (8-12 kg)

 

2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 ml
(10 ml/døgn)

 

100 ml

11/2-5 år (12-20 kg)

 

5 + 5 + 5 + 5 ml
(20 ml/døgn)

 

200 ml

5-12 år (20-40 kg)

 

7,5 + 7,5 + 7,5 + 7,5 ml
(30 ml/døgn)

 

100 + 200 ml

>12 år og voksne

 

10 + 10 + 10 + 10 ml
(40 ml/døgn)

 

200 + 200 ml


Tabletter:

Alder (vekt)

 

Tabletter

 

Egnet pakningsstørrelse

>12 år og voksne

 

1 + 1 + 1 + 1 tablett à 650 mg
(4 tabletter à 650 mg/døgn)

 

30 eller 40 tabletter à 650 mg

Tilberedning/Håndtering: Tilberedes på apotek eller medisinrom umiddelbart før utlevering/bruk. Til 100 ml-pakning skal 60 g (= 60 ml) renset vann tilsettes. Til 200 ml-pakning skal 118 g (= 118 ml) renset vann tilsettes. Ristes deretter godt.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Pulver til mikstur: Måleredskap skal brukes. Tabletter: Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Penicillinallergi og type 1-reaksjon overfor cefalosporiner.

Forsiktighetsregler

Moderat nedsatt nyrefunksjon har liten innvirkning på penicillinutskillelsen. Ved alvorlige funksjonssvekkelser kan det imidlertid være fornuftig å følge pasienten med konsentrasjonsmålinger. Antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Probenecid hemmer tubulær sekresjon av penicillin. Samtidig bruk av metotreksat kan gi økt metotreksatkonsentrasjon pga. redusert utskillelse.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lang klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
Amming: Går i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om risiko for påvirkning av tarm- og munnfloraen hos barnet ikke kan utelukkes. Små mengder av virkestoffet i morsmelken kan gi økt risiko for sensibilisering.

 

Bivirkninger

Vanligste bivirkninger er kvalme og mindre gastrointestinale forstyrrelser med løs avføring (opptrer hos ca. 5%).
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeEosinofili
Gastrointestinale
VanligeKvalme, løs avføring
SjeldneClostridioides difficile-assosiert diaré
Hud
VanligeUtslett
Immunsystemet
Mindre vanligeUrticaria
SjeldneAnafylaktisk reaksjon
Vanligste bivirkninger er kvalme og mindre gastrointestinale forstyrrelser med løs avføring (opptrer hos ca. 5%).
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme, løs avføring
HudUtslett
Mindre vanlige
Blod/lymfeEosinofili
ImmunsystemetUrticaria
Sjeldne
GastrointestinaleClostridioides difficile-assosiert diaré
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling av anafylaktisk sjokk: I.m. injeksjon av adrenalin, teofyllamin og et antihistamin, ev. kortikosteroider. Symptomatisk behandling.

Egenskaper

Klassifisering: Lett oppløselig, syrestabilt, penicillinaseømfintlig med virkning hovedsakelig på grampositive bakterier (f.eks. pneumokokker, streptokokker og ikke-penicillinasedannende stafylokokker). H. influenzae påvirkes ved høye doser.
Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes celleveggsyntese. Virker baktericid.
Absorpsjon: Ca. 50%. Cmax nås etter ca. 1 time.
Proteinbinding: 50-80%.
Fordeling: Konsentrasjonen er høy i godt vaskularisert vev (f.eks. lunge, hud og slimhinner).
Halveringstid: Ca. 30 minutter.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Bør være 5-20 ganger MIC-verdien for den aktuelle bakterie, dvs. 2-2,4 μg/ml ved infeksjoner fremkalt av vanlige penicillinfølsomme bakterier.
Utskillelse: Ca. 30% av inngitt dose utskilles i aktiv form gjennom nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Mikstur: Etter tilberedning: Oppbevares i kjøleskap og holdbar 2 uker.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Weifapenin, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg/ml100 ml
052472
Blå resept
Byttegruppe
87,80C
200 ml
052696
Blå resept
Byttegruppe
139,40C

Weifapenin, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
650 mg20 stk. (blister)
138834
Blå resept
Byttegruppe
82,50C
30 stk. (blister)
139253
Blå resept
Byttegruppe
105,60C
40 stk. (blister)
139345
Blå resept
Byttegruppe
108,90C
100 stk. (blister)
139386
Blå resept
Byttegruppe
217,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.06.2019