Antibiotikum.

ATC-nr.: J01C E02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J01C E02
Fenoksymetylpenicillin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fenoksymetylpenicillin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Fenoksymetylpenicillin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fenoksymetylpenicillin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg, sukrose 579 mg, sakkarinnatrium, natriumbenzoat (E 211), appelsinaroma (butylhydroksyanisol (E 320), hjelpestoffer), paraoransje (E 110), nykockin (E 124), hjelpestoffer og renset vann til 1 ml. Sukkerholdig. Appelsinsmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 650 mg: Hver tablett inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 650 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier f.eks. pneumoni, faryngitt, tonsillitt, sinusitt, otitt og scarlatina. Erysipelas, utbredt impetigo, samt sår og hudinfeksjoner i kombinasjon med lokal antibakteriell behandling. Offentlige retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler skal tas med i vurderingen.

Dosering

Avpasses etter infeksjonens art og grad. Standarddosering voksne og barn: 25-50 mg/kg/døgn. Anbefalt doseringsintervall er 4 ganger daglig. Behandlingstid 7-10 døgn. Eksempel: Barn: 50 mg som kaliumsalt/kg/døgn. Voksne: 25 mg som kaliumsalt/kg/døgn.
Mikstur:

Alder (vekt)

 

Mikstur

 

Egnet pakningsstørrelse

3 uker-1/2 år

 

1 ml/kg/døgn fordelt på 4 doser

 

100 ml

1/2-11/2 år (8-12 kg)

 

2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 ml
(10 ml/døgn)

 

100 ml

11/2-5 år (12-20 kg)

 

5 + 5 + 5 + 5 ml
(20 ml/døgn)

 

200 ml

5-12 år (20-40 kg)

 

7,5 + 7,5 + 7,5 + 7,5 ml
(30 ml/døgn)

 

100 + 200 ml

>12 år og voksne

 

10 + 10 + 10 + 10 ml
(40 ml/døgn)

 

200 + 200 ml


Tabletter:

Alder (vekt)

 

Tabletter

 

Egnet pakningsstørrelse

>12 år og voksne

 

1 + 1 + 1 + 1 tablett à 650 mg
(4 tabletter à 650 mg/døgn)

 

30 eller 40 tabletter à 650 mg

Tilberedning/Håndtering: Tilberedes på apotek eller medisinrom umiddelbart før utlevering/bruk. Til 100 ml-pakning skal 60 g (= 60 ml) renset vann tilsettes. Til 200 ml-pakning skal 118 g (= 118 ml) renset vann tilsettes. Ristes deretter godt.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Pulver til mikstur: Måleredskap skal brukes. Tabletter: Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Penicillinallergi og type 1-reaksjon overfor cefalosporiner.

Forsiktighetsregler

Moderat nedsatt nyrefunksjon har liten innvirkning på penicillinutskillelsen. Ved alvorlige funksjonssvekkelser kan det imidlertid være fornuftig å følge pasienten med konsentrasjonsmålinger. Antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J01C E02
Probenecid hemmer tubulær sekresjon av penicillin. Samtidig bruk av metotreksat kan gi økt metotreksatkonsentrasjon pga. redusert utskillelse.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lang klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
Amming: Går i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om risiko for påvirkning av tarm- og munnfloraen hos barnet ikke kan utelukkes. Små mengder av virkestoffet i morsmelken kan gi økt risiko for sensibilisering.
Fenoksymetylpenicillin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Vanligste bivirkninger er kvalme og mindre gastrointestinale forstyrrelser med løs avføring (opptrer hos ca. 5%).
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeEosinofili
Gastrointestinale
VanligeKvalme, løs avføring
SjeldneClostridioides difficile-assosiert diaré
Hud
VanligeUtslett
Immunsystemet
Mindre vanligeUrticaria
SjeldneAnafylaktisk reaksjon
Vanligste bivirkninger er kvalme og mindre gastrointestinale forstyrrelser med løs avføring (opptrer hos ca. 5%).
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme, løs avføring
HudUtslett
Mindre vanlige
Blod/lymfeEosinofili
ImmunsystemetUrticaria
Sjeldne
GastrointestinaleClostridioides difficile-assosiert diaré
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling av anafylaktisk sjokk: I.m. injeksjon av adrenalin, teofyllamin og et antihistamin, ev. kortikosteroider. Symptomatisk behandling.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For beta-laktamantibakterielle midler, penicilliner J01C

Egenskaper

Klassifisering: Lett oppløselig, syrestabilt, penicillinaseømfintlig med virkning hovedsakelig på grampositive bakterier (f.eks. pneumokokker, streptokokker og ikke-penicillinasedannende stafylokokker). H. influenzae påvirkes ved høye doser.
Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes celleveggsyntese. Virker baktericid.
Absorpsjon: Ca. 50%. Cmax nås etter ca. 1 time.
Proteinbinding: 50-80%.
Fordeling: Konsentrasjonen er høy i godt vaskularisert vev (f.eks. lunge, hud og slimhinner).
Halveringstid: Ca. 30 minutter.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Bør være 5-20 ganger MIC-verdien for den aktuelle bakterie, dvs. 2-2,4 μg/ml ved infeksjoner fremkalt av vanlige penicillinfølsomme bakterier.
Utskillelse: Ca. 30% av inngitt dose utskilles i aktiv form gjennom nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Mikstur: Etter tilberedning: Oppbevares i kjøleskap og holdbar 2 uker.

Sist endret: 17.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.06.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Weifapenin, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg/ml100 ml
052472
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
87,80C
200 ml
052696
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
139,40C

Weifapenin, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
650 mg20 stk. (blister)
138834
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
82,50C
30 stk. (blister)
139253
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
105,60C
40 stk. (blister)
139345
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
108,90C
100 stk. (blister)
139386
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
217,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erysipelas (rosen): En akutt hudinfeksjon forårsaket av streptokokker. Sykdommen rammer først og fremst barn og eldre mennesker. Typiske symptomer er rødhet som raskt sprer seg og føles varmt ved berøring. Ansiktet er mest utsatt.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

impetigo (brennkopper): Bakterieinfeksjon som skyldes stafylokokker eller hemolytiske streptokokker. Typiske symptomer er små blemmer som sprekker og dekkes av en gulaktig skorpe. Sees oftest i ansiktet, særlig rundt nese og munn, og på armer/ben.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

otitt (ørebetennelse, øreinfeksjon): Betennelse i øret. Klassifiseres som otitis externa (betennelse i øregangen), otitis media (betennelse i mellomøret) og otitis interna (betennelse i det indre øret).

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

scarlatina (skarlagensfeber): Skarlagensfeber er en infeksjonssykdom, ofte halsbetennelse, som skyldes bestemte bakterier (hemolytiske streptokokker). Streptokokkene gir infeksjonen, men produserer samtidig et giftstoff (toksin), som gir et rødt utslett som er karakteristisk for skarlagensfeber.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

tonsillitt (betennelse i tonsillene, halsmandelbetennelse): Betennelse i mandlene som skyldes infeksjon med virus eller bakterier.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.