Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 M01A B05
Diklofenak
 
PNEC: 32 μg/liter
Salgsvekt: 2 274,581022 kg
Miljørisiko: Bruk av diklofenak gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Diklofenak har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Diklofenak brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 21.08.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

MEDISINERT PLASTER 140 mg: Hvert plaster inneh.: Diklofenaknatrium 140 mg. Støttelag: Polyester. Selvklebende lag: Butylert metakrylatkopolymer, basisk, akrylvinylacetatkopolymer, PEG 12 stearat, sorbitanoleat. Beskyttelse: Monosilikondrasjert papir. Hvitt selvklebende plaster (10 × 14 cm).


Indikasjoner

Lokal symptomlindrende og korttidsbehandling (maks. 7 dager) av smerter ved akutt forstrekning, forstuing eller bløtdelsskader i ekstremitetene pga. fysisk skade, f.eks. idrettsskade hos ungdom >16 år og voksne.
Reseptfri bruk: Voksne og barn >16 år: Milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning.

Dosering

Voksne og ungdom >16 år: 1 plaster appliseres på smertefullt område morgen og kveld. Maks. daglig dose er 2 plaster. Ved mer enn ett skadet område behandles kun ett område om gangen. Skal brukes ved kortest mulig behandlingstid for å kontrollere symptomene. Brukstid skal ikke overskride 7 dager, se Forsiktighetsregler.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre- eller leverfunksjon: Brukes med forsiktighet. Barn og ungdom <16 år: Ikke anbefalt. Eldre: Brukes med forsiktighet. Større sannsynlighet for bivirkninger. Nedsatt hjertefunksjon, magesår i anamnesen, inflammatorisk tarmsykdom eller hemoragisk diatese: Brukes med forsiktighet.
Administrering: Til bruk på huden. Bør kun brukes på intakt, frisk hud og ikke ved bading eller dusjing. Kan holdes på plass med en nettingbandasje. Skal ikke brukes med tett bandasje. Skal ikke deles. Brukte plaster skal brettes på midten med den selvklebende siden inn.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, acetylsalisylsyre eller andre NSAID. Ved tidligere opplevd astma, angioødem, urticaria eller akutt rhinitt etter å ha tatt acetylsalisylsyre eller et annet NSAID. Ved pågående magesår. På skadet hud, uansett lesjon involvert: Eksudativ dermatitt, eksem, infisert skade, brannsår eller sår. Graviditet i 3. trimester. Barn og ungdom <16 år.

Forsiktighetsregler

Skal ikke komme i kontakt med eller brukes på øyne eller slimhinner. Festes kun på hel, frisk hud, ikke på sår eller åpne skader. Kan brukes med bandasjer som slipper inn luft. Bør ikke brukes med lufttette, dekkende bandasjer. Bronkospasme kan forekomme hos pasienter som har eller tidligere har hatt bronkialastma eller allergi. Seponeres øyeblikkelig ved hudutslett. Direkte sollys og solarium etter fjerning av plasteret bør unngås, for å redusere risikoen for fotosensibilisering. Systemiske bivirkninger kan forekomme ved bruk på store hudområder og over lengre tid. Andre legemidler inneholdende diklofenak eller andre NSAID bør ikke brukes samtidig, hverken topikalt eller systemisk.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se M02A A15
Siden systemisk absorpsjon av diklofenak ved anbefalt bruk er lav, er risiko for klinisk relevante interaksjoner lite sannsynlig.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Se Kontraindikasjoner. Systemisk diklofenakkonsentrasjon er lavere etter topikal administrering, sammenlignet med orale formuleringer. Følgende er sett etter behandling med NSAID med systemisk opptak: Hemming av prostaglandinsyntesen; kan ha negative effekter på graviditet og/eller embryoføtal utvikling. Epidemiologiske studiedata tyder på økt risiko for spontanabort, hjertemisdannelser og gastroschisis etter bruk av prostaglandinsyntesehemmer tidlig i svangerskapet. Absolutt risiko for kardiovaskulære misdannelser økte fra <1% til ca. 1,5%. Risikoen antas å øke med dose og behandlingsvarighet. Hos dyr er det vist økning i pre- og postimplantasjonstap og embryoføtal dødelighet. I tillegg er det rapportert en økning av diverse misdannelser, inkl. kardiovaskulære, hos dyr som ble gitt en prostaglandinsyntesehemmer under organogenesen. I 1. og 2. trimester skal diklofenak kun gis hvis klart nødvendig. Ved bruk hos kvinner som forsøker å bli gravide, eller i 1. og 2. trimester, skal dosen holdes så lav som mulig og behandlingstiden så kort som mulig. I 3. trimester kan prostaglandinsyntesehemmere utsette fosteret for kardiopulmonal toksisitet (med prematur lukking av ductus arteriosus og pulmonal hypertensjon), renal dysfunksjon som kan utvikle seg til nyresvikt med oligohydramniose. Ved slutten av graviditeten kan prostaglandinsyntesehemmere føre til følgende hos mor og nyfødt barn: Mulig forlenget blødningstid, en antiaggregerende effekt (kan forekomme selv ved svært lave doser), hemming av rieaktivitet og dermed forsinket eller forlenget fødsel.
Amming: Går over i morsmelk i små mengder. Ved anbefalte doser forventes ingen effekter hos barn som ammes. Skal kun brukes under amming etter anbefaling fra helsepersonell, pga. manglende studier. I slike tilfeller skal plasteret ikke brukes på brystene, store hudområder eller over lengre tid.
Fertilitet: Ingen humane data ved topikal bruk av diklofenak. Systemisk konsentrasjon er lavere etter lokal bruk sammenlignet med oral bruk. Som for andre NSAID kan oral bruk av diklofenak svekke kvinnelig fertilitet, og anbefales ikke hos kvinner som forsøker å bli gravide.
Diklofenak

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Generelle
VanligeReaksjon på applikasjonsstedet
Hud
VanligeDermatitt (inkl. allergisk- og kontaktdermatitt), eksem, erytem, pruritus, utslett
SjeldneBulløs dermatitt (f.eks. erythema bullosum), tørr hud
Svært sjeldneFotosensitivitetsreaksjon
Immunsystemet
Svært sjeldneAnafylaktisk reaksjon, angioødem, overfølsomhet (inkl. urticaria)
Infeksiøse
Svært sjeldnePustuløst utslett
Luftveier
Svært sjeldneAstma
FrekvensBivirkning
Vanlige
GenerelleReaksjon på applikasjonsstedet
HudDermatitt (inkl. allergisk- og kontaktdermatitt), eksem, erytem, pruritus, utslett
Sjeldne
HudBulløs dermatitt (f.eks. erythema bullosum), tørr hud
Svært sjeldne
HudFotosensitivitetsreaksjon
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, angioødem, overfølsomhet (inkl. urticaria)
InfeksiøsePustuløst utslett
LuftveierAstma

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering er usannsynlig, pga. lav systemisk absorpsjonen ved topikal bruk. Skulle signifikante systemiske bivirkninger forekomme etter feilbruk eller ved uheldig overdose (f.eks. hos barn), skal hensiktsmessig behandling som ved forgiftning med perorale NSAID gis.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For diklofenak M01A B05

Egenskaper

Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk middel med analgetisk virkning.
Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen. Reduserer inflammasjonsrelatert smerte, hevelse og feber. Hemmer reversibelt ADP- og kollagenindusert plateaggresjon.
Absorpsjon: Sakte og ufullstendig. Etter kutan applikasjon kan diklofenak absorberes inn i et dermalt depot, og derifra frigis langsomt ut i det sentrale kompartment. Systemisk absorpsjon er ca. 2-10% av tilsv. oral dose.
Proteinbinding: Ca. 99%.
Utskillelse: 2/3 renalt og 1/3 via gallen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares godt lukket i originalpakningen for å beskytte mot uttørking og lys, ved høyst 30°C.

Pakninger uten resept

Plaster 14 stk. er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 03.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.03.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Voltarol, MEDISINERT PLASTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
140 mg2 stk.
093319
-
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

rhinitt (betennelse i neseslimhinnen): Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.