Voltaren Ophtha

Laboratoires Théa


Antiinflammatorisk middel, NSAID.

S01B C03 (Diklofenak)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

ØYEDRÅPER, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Diklofenaknatrium 1 mg, dinatriumedetat, hydroksypropyl gamma-syklodekstrin, fortynnet saltsyre, propylenglykol, trometamol, tylosapol, benzalkoniumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholder 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Diklofenaknatrium 1 mg, borsyre, polyoxyl 35 ricinusolje, trometamol, vann til injeksjonsvæsker. Endosebeholdere uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Pre- og postoperativt ved f.eks. kataraktoperasjoner. Smertefulle posttraumatiske tilstander i kornea og konjunktiva, herunder fotoelektrisk keratitt og snøblindhet. Episkleritt. Argon laser trabekuloplastikk. Inhibering av reaktiv miose ved kataraktoperasjoner.

Dosering

Voksne
Preoperativt: 1 dråpe hvert 15. minutt den siste timen før operasjon eller 1 dråpe inntil 5 ganger i løpet av de siste 3 timene før operasjon. Postoperativt: 1 dråpe 4-5 ganger daglig, men doseringen vil også være avhengig av tilfellets alvorlighetsgrad. Normalt vil 14 dagers behandling være tilstrekkelig. Kan kombineres med øyedråper som inneholder steroider eller antibiotika.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn: Ikke indisert til bruk hos barn. Begrenset erfaring.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, andre NSAID eller acetylsalisylsyre.

Forsiktighetsregler

Ved samtidig behandling med andre øyepreparater skal det være et opphold på minst 5 minutter mellom hver drypping. Ved infeksjon eller risiko for infeksjon, skal hensiktsmessig behandling gis samtidig med Voltaren Ophtha. Sikkerhet og effekt hos barn <2 år er ikke undersøkt. Begrenset erfaring for barn >2 år. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av topikale steroider. Hjelpestoffer: Flerdosebeholder inneholder 0,0014 mg benzalkoniumklorid i hver dråpe. Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, symptomer på tørre øyne og kan påvirke tårefilmen og hornhinnen, og skal derfor brukes med forsiktighet ved tørre øyne og risiko for sykdom på hornhinnen. Pasienten bør følges opp regelsmessig ved langvarig bruk. Benzalkoniumklorid kan misfarge myke kontaktlinser. Kontaktlinser skal være tatt av øynene før drypping. Etter drypping skal man vente i 15 minutter innen kontaktlinsene settes på igjen.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetFarmakodynamiske effekter av prostaglandinsyntesehemmere i 3. trimester kan være skadelige for svangerskapsforløpet, fosteret og det nyfødte barnet. Bruk under graviditet kan gi nedsatt rieaktivitet, prematur lukning av ductus arteriosus og blødninger. Ved bruk av øyedråper anses systemisk eksponering av diklofenak å være liten. Preparatet bør likevel ikke brukes under graviditet hvis ikke fordel oppveier mulig risiko.
AmmingGår i liten grad over i morsmelk. Ved bruk av øyedråper anses systemisk eksponering å være liten. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHemmer cyklooksygenase og dermed dannelsen av prostaglandiner, som spiller en viktig rolle i betennelsesreaksjoner og ved smertedannelse. Hemmer miose under kataraktoperasjoner og reduserer inflammatoriske reaksjoner etter kirurgiske inngrep, traumer eller andre ikke-infeksiøse tilstander.
AbsorpsjonMaks. konsentrasjon i kornea og konjunktiva innen 1/2 time. Diklofenaknatrium penetrerer inn i kammervæsken hos mennesker. Målbare plasmakonsentrasjoner er ikke påvist ved konsentrasjoner på 0,1%.

Oppbevaring og holdbarhet

Flerdosebeholder etter anbrudd: 4 uker. Endosebeholder etter åpning av folien: 4 uker. Endosebeholdere brukes umiddelbart etter åpning og ev. rester kasseres.

 

Pakninger, priser og refusjon

Voltaren Ophtha, ØYEDRÅPER, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
1 mg/ml 5 ml (flaske)
120538

-

94,10 C

Voltaren Ophtha, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholder:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
1 mg/ml 40 × 0,3 ml (endosebeholdere)
163172

-

248,90 C

SPC (preparatomtale)

Voltaren Ophtha ØYEDRÅPER, oppløsning 1 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Voltaren Ophtha ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholder 1 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

16.10.2020


Sist endret: 08.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)