Voltaren Ophtha

Laboratoires Théa

Antiinflammatorisk middel, NSAID.

ATC-nr.: S01B C03

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 M01A B05
Diklofenak
 
PNEC: 32 μg/liter
Salgsvekt: 2 216,180033 kg
Miljørisiko: Bruk av diklofenak gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Diklofenak har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Diklofenak brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 21.08.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Diklofenaknatrium 1 mg, dinatriumedetat, hydroksypropyl gamma-syklodekstrin, fortynnet saltsyre, propylenglykol, trometamol, tylosapol, benzalkoniumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholder 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Diklofenaknatrium 1 mg, borsyre, polyoxyl 35 ricinusolje, trometamol, vann til injeksjonsvæsker. Endosebeholdere uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Pre- og postoperativt ved f.eks. kataraktoperasjoner. Smertefulle posttraumatiske tilstander i kornea og konjunktiva, herunder fotoelektrisk keratitt og snøblindhet. Episkleritt. Argon laser trabekuloplastikk. Inhibering av reaktiv miose ved kataraktoperasjoner.

Dosering

Voksne: Preoperativt: 1 dråpe hvert 15. minutt den siste timen før operasjon eller 1 dråpe inntil 5 ganger i løpet av de siste 3 timene før operasjon. Postoperativt: 1 dråpe 4-5 ganger daglig, men doseringen vil også være avhengig av tilfellets alvorlighetsgrad. Normalt vil 14 dagers behandling være tilstrekkelig. Kan kombineres med øyedråper som inneholder steroider eller antibiotika.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Ikke indisert til bruk hos barn. Begrenset erfaring.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, andre NSAID eller acetylsalisylsyre.

Forsiktighetsregler

Flerdosebeholder inneholder benzalkoniumklorid som kan gi øyeirritasjon og misfarge myke kontaktlinser. Kontaktlinser skal fjernes før drypping og ikke gjeninnsettes før etter minst 15 minutter. Pasienter som bruker myke kontaktlinser bør bruke endosebeholdere. Ved samtidig behandling med andre øyepreparater skal det være et opphold på minst 5 minutter mellom hver drypping. Ved infeksjon eller risiko for infeksjon, skal hensiktsmessig behandling gis samtidig med Voltaren Ophtha. Sikkerhet og effekt hos barn <2 år er ikke undersøkt. Begrenset erfaring for barn >2 år. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av topikale steroider.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Farmakodynamiske effekter av prostaglandinsyntesehemmere i 3. trimester kan være skadelige for svangerskapsforløpet, fosteret og det nyfødte barnet. Bruk under graviditet kan gi nedsatt rieaktivitet, prematur lukning av ductus arteriosus og blødninger. Ved bruk av øyedråper anses systemisk eksponering av diklofenak å være liten. Preparatet bør likevel ikke brukes under graviditet hvis ikke fordel oppveier mulig risiko.
Amming: Går i liten grad over i morsmelk. Ved bruk av øyedråper anses systemisk eksponering å være liten. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.
Diklofenak

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Øye
Svært vanligeØyesmerte
VanligeLett forbigående svie
SjeldneIrritasjon, rødhet i øyet og tåkesyn umiddelbart etter drypping
Punktkeratitt eller korneaepiteldefekt er sett, oftest etter hyppig applikasjon
Det er etter langtidsbehandling av pasienter i risikogruppe, f.eks. pasienter som behandles med steroider eller som har samtidig sykdom som infeksjoner eller revmatisk artritt, observert enkelte tilfeller av sår på kornea eller fortynning av kornea som kan påvirke synet
Allergiske reaksjoner som konjunktival hyperemi, allergisk konjunktivitt, øyelokkserytem, øyelokksødem, øyelokkskløe, urticaria, hudutslett, eksem, erytem, pruritus, overfølsomhet, hoste og rhinitt er rapportert.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
ØyeØyesmerte
Vanlige
ØyeLett forbigående svie
Sjeldne
ØyeIrritasjon, rødhet i øyet og tåkesyn umiddelbart etter drypping
Punktkeratitt eller korneaepiteldefekt er sett, oftest etter hyppig applikasjon
Det er etter langtidsbehandling av pasienter i risikogruppe, f.eks. pasienter som behandles med steroider eller som har samtidig sykdom som infeksjoner eller revmatisk artritt, observert enkelte tilfeller av sår på kornea eller fortynning av kornea som kan påvirke synet
Allergiske reaksjoner som konjunktival hyperemi, allergisk konjunktivitt, øyelokkserytem, øyelokksødem, øyelokkskløe, urticaria, hudutslett, eksem, erytem, pruritus, overfølsomhet, hoste og rhinitt er rapportert.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For diklofenak M01A B05

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer cyklooksygenase og dermed dannelsen av prostaglandiner, som spiller en viktig rolle i betennelsesreaksjoner og ved smertedannelse. Hemmer miose under kataraktoperasjoner og reduserer inflammatoriske reaksjoner etter kirurgiske inngrep, traumer eller andre ikke-infeksiøse tilstander.
Absorpsjon: Maks. konsentrasjon i kornea og konjunktiva innen 1/2 time. Diklofenaknatrium penetrerer inn i kammervæsken hos mennesker. Målbare plasmakonsentrasjoner er ikke påvist ved konsentrasjoner på 0,1%.

Oppbevaring og holdbarhet

Flerdosebeholder etter anbrudd: 4 uker. Endosebeholder etter åpning av folien: 4 uker. Endosebeholdere brukes umiddelbart etter åpning og ev. rester kasseres.

Sist endret: 09.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.08.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Voltaren Ophtha, ØYEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg/ml5 ml (flaske)
120538
SPC_ICON-
-
94,10C

Voltaren Ophtha, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholder:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg/ml40 × 0,3 ml (endosebeholdere)
163172
SPC_ICON-
-
248,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergisk konjunktivitt: Betennelse i øyets bindehinne forårsaket av overfølsomhet for ulike allergenfremkallende substanser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

cyklooksygenase (cox): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

episkleritt: Betennelse i det øverste laget av øyets senehinne, vanligvis kortvarig og enkel å behandle.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fotoelektrisk keratitt (fotokeratitt, snøblindhet): Betennelse i horhinnen etter bestråling med ultrafiolett lys.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.