Middel mot erektil dysfunksjon.

ATC-nr.: G04B E01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 G04B E01
Alprostadil
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av alprostadil kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Alprostadil har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at alprostadil er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 01.08.2018) er utarbeidet av Ferring.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KREM 3 mg/g: Hver endoseapplikator (100 mg) inneh.: Alprostadil 300 µg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Behandling av menn ≥18 år med erektil dysfunksjon, dvs. manglende evne til å oppnå eller beholde ereksjon tilstrekkelig for tilfredsstillende seksuell aktivitet.

Dosering

Brukes etter behov, slik anvist av lege. Effekten innsetter 5-30 minutter etter påføring og varer normalt i ca. 1-2 timer. Skal ikke brukes >2-3 ganger/uke og ikke >1 gang/døgn.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ikke undersøkt. Dosereduksjon kan være nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Hver applikator er til engangsbruk.
Administrering: Hele innholdet i 1 applikator påføres åpningen på penishodet 5-30 minutter før samleieforsøk. Se pakningsvedlegg for detaljert instruksjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Underliggende sykdommer som f.eks. ortostatisk hypotensjon, myokardinfarkt og synkope. Tilstander som kan predisponere for priapisme (f.eks. sigdcelleanemi eller arvelighet for dette, trombocytemi, polycytemi, myelomatose og leukemi). Hyperviskositetssyndrom eller disposisjon for venetrombose, og derved økt risiko for priapisme. Abnormal penisanatomi (f.eks. uttalt hypospadi, anatomisk deformasjon av penis som f.eks. sterk krumming). Urethritt og balanitt (inflammasjon/infeksjon av glans på penis). Tilstander hvor seksuell aktivitet ikke tilrådes (f.eks. ustabil kardiovaskulær eller cerebrovaskulær sykdom). Samleie med fertile kvinner med mindre kondom anvendes.

Forsiktighetsregler

Ved priapisme bør medisinsk hjelp oppsøkes umiddelbart for å unngå skade på penilt vev med permanent tap av potens. Dersom hypotensjon eller synkope inntreffer etter administrering, bør aktiviteter hvor skade kan oppstå unngås. Før behandlingsstart bør årsaker til erektil dysfunksjon som kan behandles, utelukkes. Bruk ved tidligere nevrologisk sykdom eller ryggmargsskade er ikke undersøkt. Utilsiktet intraurethral eksponering kan gi brennende/stikkende følelse og smerter i penis. Gjentatt intraurethral langtidseksponering er ukjent. Beskytter ikke mot seksuelt overførbare sykdommer, og pasient og partner skal veiledes mht. dette. Pasienten bør oppmuntres til å opplyse seksualpartnerne om at han bruker Vitaros, da partnere kan oppleve bivirkninger, vanligvis vaginal irritasjon; kondom anbefales. Ev. effekter på orale og anale slimhinner er ikke undersøkt; kondom anbefales. Kun lateksbasert kondom er undersøkt.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G04B E01
Studier ikke utført. Skal ikke brukes i kombinasjon med PDE-5-hemmere grunnet risiko for additiv kardiovaskulær effekt. Risiko for priapisme ved samtidig bruk av penisimplantater, muskelrelakserende midler for glatt muskulatur (f.eks. papaverin) eller legemidler som brukes til induksjon av ereksjon (f.eks. alfablokkere). Effekten kan reduseres ved samtidig bruk av sympatomimetika, rhinologika eller appetittdempende midler. Økt risiko for urethralblødning og hematuri ved samtidig bruk av antikoagulantia eller blodplatehemmere. Økt risiko for hypotensjon, spesielt hos eldre, ved samtidig bruk av antihypertensiver og vasoaktive legemidler.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Ikke indisert til kvinner. Kondom bør brukes ved samleie med gravide eller ammende. Samleie med fertile kvinner er kontraindisert med mindre kondom anvendes.
Fertilitet: Ukjent effekt på mannlig fertilitet.
Alprostadil

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Utslett.Kjønnsorganer/bryst: Brennende følelse, smerter og erytem i penis, smerter, ubehag, erytem og kløe i kjønnsorganene, økt ereksjon, ødem i penis, balanitt, kribling og bankende følelse i penis, nummenhet i penis. Hos kvinnelige partnere: Vulvovaginal brennende følelse, vaginitt. Nyre/urinveier: Urethral smerte. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Svimmelhet, synkope, hypotensjon. Kjønnsorganer/bryst: Kløende penis, utslett på kjønnsorganene, smerter i skrotum, fullhetsfølelse i kjønnsorganene, overdreven rigiditet, manglende følelse i penis, forlenget ereksjon/priapisme. Hos kvinnelige partnere: Vulvovaginal kløe. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i ekstremitetene. Nevrologiske: Hyperestesi. Nyre/urinveier: Urethral stenose, inflammasjon i urinveiene. Øvrige: Smerte på påføringsstedet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kan gi hypotensjon, synkope, svimmelhet, smerter i penis og priapisme (hard ereksjon i >4 timer). Priapisme kan gi permanent forverring av erektil funksjon.
Behandling: Medisinsk overvåkning inntil systemiske eller lokale symptomer forsvinner. Se SPC for spesifikke tiltak ved priapisme.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: G04B E01

Egenskaper

Klassifisering: Prostaglandin E1 (PGE1).
Virkningsmekanisme: Vasodilatasjon av blodårer i erektile vev i corpora cavernosa og økning av kavernøs arteriell blodtilførsel resulterer i penisrigiditet.
Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet ikke fastslått. Absorberes hurtig inn i corpus spongiosum og corpora cavernosa via kollaterale blodkar. Lave eller ikke påvisbare nivåer i plasma.
Metabolisme: Nedbrytes hurtig til inaktive metabolitter.
Utskillelse: Primært via nyrer og lever som inaktiv metabolitt.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses. Uåpnede poser kan oppbevares utenfor kjøleskapet ved høyst 25°C i opptil 3 dager før bruk. Oppbevares i originalposen for å beskytte mot lys.

Sist endret: 11.07.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.01.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Vitaros, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
3 mg/g4 stk. (endoseapplikator)
091353
SPC_ICON-
-
529,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

anal: Som har med endetarmsåpningen å gjøre.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

balanitt (inflammasjon på glans penis): Betennelse/utslett/inflammasjon på glans penis.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hematuri: Blod i urinen.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

myelomatose (multippelt myelom, benmargskreft, plasmacellemyelom): Kreft som kjennetegnes ved ukontrollert deling av plasmaceller i benmargen. Plasmacellene fortrenger plassen til andre celler i benmargen.

myokardinfarkt (hjerteinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

sigdcelleanemi: En arvelig sykdom som forårsaker avvik i uttrykk av globin i hemoglobin. Arvegangen er autosomal recessiv, det vil si at hos en person som har arvet kun ett gen for tilstanden fra den ene forelderen, vil fremdeles det friske genet ha uttrykk av normalt hemoglobin og symptomer vil sjeldent forekomme. Et individ med arveanlegg for tilstanden fra begge foreldrene vil alltid uttrykke sykdommen, og vil kun danne abnormt hemoglobin. Abnormt hemoglobin blir viskøst ved utsettelse for en nedgang av oksygen. Dette fører til at de røde blodcellene får en sigdform (halvmåneform), blir stive, klebrige og skjøre. Når sigdceller klumper seg sammen vil kapillærene blokkeres, og oksygentransporten blir begrenset som fører til skader på vev og organer. Sykdommen har en høy dødelighet for pasienter med alvorlig sykdom.

trombocytemi (trombocytose, høyt blodplatetall): Forhøyet antall trombocytter (blodplater) i blodet.

vaginitt (kolpitt, skjedeinfeksjon, skjedebetennelse): Betennelse eller infeksjon i vagina (skjeden). Se også bakteriell vaginose.

venetrombose (veneblodpropp, venøs trombose): Blodpropp i en vene.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.