Vitamin B12 Depot

Takeda


B12-vitaminpreparat med protrahert virkning.

B03B A03 (Hydroksokobalamin, Vitamin B12)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Hydroksokobalamin 1 mg, natriumklorid 8 mg, natriumdihydrogenfosfatdihydrat 3 mg, benzylalkohol 15 mg, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Indikasjoner

Pernisiøs anemi og andre vitamin B12-mangeltilstander, påvist klinisk eller laboratoriemessig. Profylakse etter ventrikkelreseksjon.

Dosering

Pernisiøs anemi og andre vitamin B12-mangeltilstander: I initialfasen skal behandlingen gi hematologisk remisjon, fylle opp leverens depoter og gi normale vitamin B12-verdier i blodet. Initialt: 1 injeksjon à 1 ml gis hver dag eller annenhver dag, inntil totalt 5 injeksjoner (5 mg). Hvis det foreligger affeksjon av nervesystemet, bør en etter initialbehandlingen gi 1 ml hver 2. uke inntil tydelig effekt eller i minst 6 måneder. Vedlikeholdsbehandling: 1 ml hver 2.-3. måned anbefales. En injeksjon hver 3. måned er tilstrekkelig til å holde en normal vitamin B12-status, men praktiske hensyn kan ofte tilsi at en ønsker å ha pasienten til kontroll noe oftere.
Profylakse etter ventrikkelreseksjon: 1 ml 3-4 ganger i året.
Administrering: Gis i.m.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hyppig bruk av vitamin B12 kan maskere folatmangel, og forsiktighet bør vises ved behandling av anemi hvor det ikke er etablert at årsaken er vitamin B12-mangel. Preparatet inneholder benzylalkohol. Benzylalkohol kan gi allergiske reaksjoner. Større mengder må kun gis dersom strengt nødvendig. Forsiktighet må utvises ved bruk av større volum, spesielt ved nedsatt lever- og nyrefunksjon, pga. risiko for opphopning og toksisitet (metabolsk acidose). I.v. administrering av benzylalkohol er forbundet med alvorlige bivirkninger og død hos nyfødte (gasping syndrom). Det er ukjent ved hvilken mengde benzylalkohol blir toksisk. Toksisitetsrisiko avhenger av administrert mengde og leverens avgiftningskapasitet. Premature barn og barn med lav fødselsvekt har større risiko for toksisitet, da det er økt risiko for opphopning av benzylalkohol hos yngre barn. Benzylalkohol kan gi toksiske og anafylaktiske reaksjoner hos spedbarn og barn opp til 3 år. Bør ikke brukes i >1 uke hos små barn (<3 år), med mindre det er anbefalt av lege. Preparatet inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Se Vitamin B12 «Takeda».

Graviditet, amming og fertilitet

Passerer over i placenta og utskilles i morsmelk. Risiko ved bruk under graviditet og amming er liten.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Hud
Vanlige Akne, akneiform dermatitt
Immunsystemet
Sjeldne Allergisk reaksjon hvorav noen relatert til koboltinnhold (eksem, utslett, anafylaktisk sjokk)
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Hud Akne, akneiform dermatitt
Sjeldne
Immunsystemet Allergisk reaksjon hvorav noen relatert til koboltinnhold (eksem, utslett, anafylaktisk sjokk)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antipernisiøs. Virker som koenzym i nukleinsyresyntesen.
Proteinbinding: Noe høyere enn for cyanokobalamin.
Utskillelse: Gjennom nyrene. Kun ca. 30% tapes på denne måten i løpet av 48 timer etter en enkelt i.m. injeksjon av 1 mg. Pga. langt bedre retensjon, kan vedlikeholdsbehandling med Vitamin B12 Depot gjennomføres med betydelig lengre intervaller enn med vanlig vitamin B12.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Vitamin B12 Depot, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 mg/ml 5 × 1 ml (amp.)
446872
Blå resept
Byttegruppe
538,60 (trinnpris 242,20) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.07.2020