Vi-Siblin

Meda

Romoppfyllende avføringsmiddel.

ATC-nr.: A06A C01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkGRANULAT: 1 g inneh.: Testa ispaghulae (ispaghulafrøskall) 610 mg, sukrose 376 mg, natriumklorid til 1 g. Sukkerholdig.


GRANULAT I DOSEPOSER: Hver dosepose inneh.: Testa ispaghulae (ispaghulafrøskall) 3,66 g, sukrose 2,26 g, natriumklorid til 6 g. Sukkerholdig.


Indikasjoner

Obstipasjon. Som adjuvans i behandling av colon irritabile.

Dosering

1 måleskje eller 1 dosepose tilsvarer ca. 6 g (= 10 ml) granulat.
Innledende behandling: Behandlingen innledes med 1 dose pr. dag. Doseringen økes gradvis til ønsket effekt oppnås (inntrer vanligvis etter 3-7 dager). Dosen tilpasses deretter slik at effekten opprettholdes. For pasienter med spesielt følsom mage, f.eks. colon irritabile, bør opptrappingen skje ekstra langsomt (1-2 uker).
Normal vedlikeholdsdose: Voksne: 1 måleskje eller 1 dosepose 2-3 ganger daglig. Barn og ungdom >6 år: 1 måleskje eller 1 dosepose 2 ganger daglig. Barn 2-6 år: 1/2 måleskje eller 1/2 dosepose 2 ganger daglig.
Tilberedning/Håndtering: Granulat: Bruk vedlagte måleskje.
Administrering: Kan røres ut i yoghurt, vann, melk, juice eller annen drikke. Fordi preparatet er et granulat, kan det også blandes i mat (grøt etc.) eller strøs på fast føde. Bør inntas umiddelbart etter tilberedning. 1 glass væske skal alltid inntas samtidig. Dette gjelder uansett administreringsmåte.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Intestinal obstruksjon, nedsatt øsofagusmotorikk.

Forsiktighetsregler

Ved ulcerøs kolitt bør behandling skje i samråd med spesialist. Allergiske luftveisbesvær kan forekomme hos personer som i stor utstrekning arbeider med ispaghulapreparater. Pasienter med tidligere svelgeproblemer bør rådføre seg med lege før bruk. Inneholder sukrose og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A06A C01
Ingen kjente.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Kan i begynnelsen av behandlingen gi gastrointestinale besvær.
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeMageknip, økt gassdannelse
Hud
SjeldneUrticaria, utslett
Immunsystemet
Svært sjeldneAnafylaktisk reaksjon
Luftveier
SjeldneRhinitt
Øye
SjeldneKonjunktivitt
Kan i begynnelsen av behandlingen gi gastrointestinale besvær.
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleMageknip, økt gassdannelse
Sjeldne
HudUrticaria, utslett
LuftveierRhinitt
ØyeKonjunktivitt
Svært sjeldne
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Ispaghulagranulat, et fiberprodukt, er tørket slimepidermis fra skallene av modne frø av Plantago ovata (psyllium). Preparatet er glutenfritt.
Virkningsmekanisme: Foreligger i granulert form og sveller langsommere enn pulver i vann. Fordi granulatet binder vann i tarmkanalen og da hovedsakelig i kolon, får tarminnholdet større volum (romoppfyllende effekt). Dette gir normal avføring av myk konsistens. Kan også normalisere diaréene ved colon irritabile. Det tar som regel en viss tid (3-7 dager) før effekten inntrer, og regelmessig bruk må opprettholdes i flere uker innen normalisering av defekasjonen kan forventes.

Sist endret: 11.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.07.2014

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Vi-Siblin, GRANULAT:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
250 g
543710
Blå resept
-
*FSPC_ICON
500 g
543728
Blå resept
-
*FSPC_ICON

Vi-Siblin, GRANULAT I DOSEPOSER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
50 × 6 g
035160
Blå resept
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

colon irritabile (irritabel tarm-syndrom, spastisk colon, ibs): En tilstand som omfatter magesmerter, avføringsforstyrrelser og gassplager. Årsaken er ukjent, men skyldes trolig en kombinasjon av flere faktorer. Tilstanden er vanlig, og forekommer hos om lag 10% av befolkningen. Forekomsten sees hyppigere hos kvinner enn menn.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.