Vi-Siblin

Meda

Romoppfyllende avføringsmiddel.

ATC-nr.: A06A C01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkGRANULAT: 1 g inneh.: Testa ispaghulae (ispaghulafrøskall) 610 mg, sukrose 376 mg, natriumklorid til 1 g. Sukkerholdig.


GRANULAT I DOSEPOSER: Hver dosepose inneh.: Testa ispaghulae (ispaghulafrøskall) 3,66 g, sukrose 2,26 g, natriumklorid til 6 g. Sukkerholdig.


Indikasjoner

Obstipasjon. Som adjuvans i behandling av colon irritabile.

Dosering

1 måleskje eller 1 dosepose tilsvarer ca. 6 g (= 10 ml) granulat.
Innledende behandling: Behandlingen innledes med 1 dose pr. dag. Doseringen økes gradvis til ønsket effekt oppnås (inntrer vanligvis etter 3-7 dager). Dosen tilpasses deretter slik at effekten opprettholdes. For pasienter med spesielt følsom mage, f.eks. colon irritabile, bør opptrappingen skje ekstra langsomt (1-2 uker).
Normal vedlikeholdsdose: Voksne: 1 måleskje eller 1 dosepose 2-3 ganger daglig. Barn og ungdom >6 år: 1 måleskje eller 1 dosepose 2 ganger daglig. Barn 2-6 år: 1/2 måleskje eller 1/2 dosepose 2 ganger daglig.
Tilberedning/Håndtering: Granulat: Bruk vedlagte måleskje.
Administrering: Kan røres ut i yoghurt, vann, melk, juice eller annen drikke. Fordi preparatet er et granulat, kan det også blandes i mat (grøt etc.) eller strøs på fast føde. Bør inntas umiddelbart etter tilberedning. 1 glass væske skal alltid inntas samtidig. Dette gjelder uansett administreringsmåte.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Intestinal obstruksjon, nedsatt øsofagusmotorikk.

Forsiktighetsregler

Ved ulcerøs kolitt bør behandling skje i samråd med spesialist. Allergiske luftveisbesvær kan forekomme hos personer som i stor utstrekning arbeider med ispaghulapreparater. Pasienter med tidligere svelgeproblemer bør rådføre seg med lege før bruk. Inneholder sukrose og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder 33 mg natrium pr. dose, tilsv. 1,65 % av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A06A C01
Ingen kjente.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Kan i begynnelsen av behandlingen gi gastrointestinale besvær.
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeMageknip, økt gassdannelse
Hud
SjeldneUrticaria, utslett
Immunsystemet
Svært sjeldneAnafylaktisk reaksjon
Luftveier
SjeldneRhinitt
Øye
SjeldneKonjunktivitt
Kan i begynnelsen av behandlingen gi gastrointestinale besvær.
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleMageknip, økt gassdannelse
Sjeldne
HudUrticaria, utslett
LuftveierRhinitt
ØyeKonjunktivitt
Svært sjeldne
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ispaghulagranulat, et fiberprodukt, er tørket slimepidermis fra skallene av modne frø av Plantago ovata (psyllium). Preparatet er glutenfritt. Foreligger i granulert form og sveller langsommere enn pulver i vann. Fordi granulatet binder vann i tarmkanalen og da hovedsakelig i kolon, får tarminnholdet større volum (romoppfyllende effekt). Dette gir normal avføring av myk konsistens. Kan også normalisere diaréene ved colon irritabile. Det tar som regel en viss tid (3-7 dager) før effekten inntrer, og regelmessig bruk må opprettholdes i flere uker innen normalisering av defekasjonen kan forventes.

Sist endret: 06.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.07.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Vi-Siblin, GRANULAT:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
250 g
543710
SPC_ICONBlå resept
-
*F
500 g
543728
SPC_ICONBlå resept
-
*F

Vi-Siblin, GRANULAT I DOSEPOSER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 × 6 g
035160
SPC_ICONBlå resept
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

colon irritabile (irritabel tarm-syndrom, spastisk colon, ibs): En tilstand som omfatter magesmerter, avføringsforstyrrelser og gassplager. Årsaken er ukjent, men skyldes trolig en kombinasjon av flere faktorer. Tilstanden er vanlig, og forekommer hos om lag 10% av befolkningen. Forekomsten sees hyppigere hos kvinner enn menn.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.